Rean på sjuksköterskor är över

Kommer sjukhusen att ta sitt ansvar för sjuksköterskornas arbetssituation och patienternas säkerhet? Det frågar sig Johanna Ribbe och John Thunberg för ”Inte under 24 000″ och Erik Westberg från Vårdförbundet.

Den stora bristen på sjuksköterskor tvingade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Västra Götaland att stänga flera avdelningar i somras. Utarbetade sjuksköterskor beordrades in från semestern och stora summor lades på sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Den hårt ansträngda situationen som drabbade både erfaren personal och patienter hade kunnat undvikas om sjukhusen betalat nyutexaminerade sjuksköterskor en skälig lön. Situationen är likartad i andra delar av landet.

Men vi ser också landsting som börjar förstå att kompetens kostar och betalar sina nya medarbetare en mer rimlig lön. Detta gör förstås att rekryteringen går lättare. Inför den stundande sommaren undrar vi om SU och andra vårdgivare kommer att ta sitt ansvar för hälso- och sjukvården i Västra Götaland?

Enligt landstingen råder det brist på sjuksköterskor. Det är inte helt sant. Däremot är det riktigt att många sjuksköterskor väljer att inte jobba för landstingen. En del väljer andra arbetsgivare i Sverige, andra arbetar i Norge eller inom andra branscher. Det må vara en nyhet för landstingen, men utbildade sjuksköterskor är attraktiva för många olika arbetsgivare.

Vi tycker att det är tragiskt att landstingen, vars uppdrag är att förse alla människor i Sverige med en god hälso- och sjukvård, inte har förstånd att värdera sjuksköterskors arbete utan i stället ser på när kompetenta yrkesutövare flyr deras verksamheter.

Sjuksköterskornas studentrörelse "Inte under 24 000" har sedan våren 2011 kämpat för höjda löner för nyutexaminerade. Syftet med rörelsen är att belysa det orimliga i att vi sjuksköterskor, som efter en treårig akademisk utbildning, vill arbeta med professionell omvårdnad, främja hälsa och minska lidande möts av arbetsgivare som värderar vår kunskap generande lågt. Den kunskap som nyutexaminerade sjuksköterskor har med sig när de tar examen och som de längtat efter att få praktisera anser vi är värd minst 25 000 kronor i månaden.

Att SU och andra vårdgivare i Västra Götaland inte möter våra krav är oansvarigt och dumsnålt. Sommaren 2013 saknades drygt 100 sjuksköterskor. Sjukhusen valde att hantera situationen med avbrutna semestrar, övertid och inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. Skräckexemplet är Sahlgrenska Universitetssjukhuset som lade drygt sex miljoner på bemanningssjuksköterskor när de hade kunnat få dubbelt så många sjuksköterskor för samma summa om de hade gått med på nyutexaminerade sjuksköterskors krav om 24 000 kronor i ingångslön. Med god introduktion hade säkert flera av dessa även gärna stannat kvar.

Vi gläds åt att nya sjuksköterskor i en del andra landsting nu får runt 25 000 kronor i lön. När studenter i Västra Götaland ser att det finns arbetsgivare som är beredda att betala för den kunskap de tillägnat sig finns det ingen anledning att stanna kvar i en region som inte gör det. Om inte vårdgivarna i Västra Götaland tänker om kring sin lönesättning är risken stor att de står utan kompetenta medarbetare.

Sjuksköterskors löner speglar de värderingar som finns i samhället. Att inte ge en bra lön till akademiskt utbildade som valt att arbeta med hälso- och sjukvård visar att vetenskapsområdet omvårdnad, den patientnära hälso- och sjukvården ses ned på eller tas för given. Att de flesta sjuksköterskor är kvinnor är i sammanhanget inte en slump.

Johanna Ribbe, sjuksköterskestudent Göteborgs universitet, talesperson "Inte under 24 000"
John Thunberg, sjuksköterskestudent Göteborgs universitet, talesperson för "Inte under 24 000"
Erik Westberg, leg sjuksköterska, studenthandläggare Vårdförbundet