Rätt bild avgörande för rätt vård

Den 8 november uppmärksammar vi alla röntgensjuksköterskor som med sin kompetens både effektiviserar vården och minskar lidande och obehag för patienterna.

Det var den 8 november 1895 som Wilhelm Röntgen gjorde den upptäckt som kom att både revolutionera sjukvården och ge honom ett Nobelpris. 120 år senare firas Röntgensjuksköterskans dag över hela världen.

Var det osäkert om din hand var bruten? Hade ditt barn lunginflammation? Har du råkat ut för diskbråck eller gjort mammografi? Då har du säkert träffat någon av landets 2 500 röntgensjuksköterskor.

Det är ofta under korta möten i en högteknologisk omgivning patienter kommer i kontakt med röntgensjuksköterskor. Vår kunskap om anatomi, strålsäkerhet och bildbearbetning ska utmynna i avvägningar för att få rätt bild och samtidigt inte utsätta patienten för mer strålning än vad som är absolut nödvändigt. Samtidigt är själva mötet med en kanske orolig patient oerhört viktig – att kunna förklara komplicerad teknik och stilla oro är också centralt.

Men kompetensen omfattar så mycket mer. Röntgensjuksköterskan har kunskap om helheten kring patienten och finns med både före, under och efter behandlingen. Hen har en aktiv roll i besluten om och vilka bilder som ska tas, samt i bedömningen av bilderna. Bilder som ofta är en förutsättning för att kunna ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.

I och med att man idag kan ersätta vissa kirurgiska ingrepp med radiologiska metoder bidrar vi också i stor utsträckning till att vårdens och samhällets resurser används på ett mer effektivt sätt. Det innebär också mindre lidande och obehag för patienterna.

Röntgensjuksköterskor arbetar ofta i team både inom och utanför röntgenavdelningen. Det innebär arbete tillsammans med patienter och med andra yrkesgrupper i vården. Men att som ibland sker hos vissa arbetsgivare ersätta röntgensjuksköterskor med andra professioner är olyckligt, både för kvaliteten i vården och för patientsäkerheten.

Våra krav för att skapa de bästa förutsättningar både för patienter och vården:

  • Låt röntgensjuksköterskor vara de som gör bedömningarna och utför arbetet på röntgenavdelningen. Det är vi som har rätt kompetens!
  • Inför reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Den tekniska och medicinska utvecklingen går extremt snabbt och vi måste ges förutsättningar att möta den.

Vi är gärna med och initierar, utvecklar och förbättrar vården med vår högteknologiska kompetens – ge oss förutsättningar att göra det!