Efter sommarens vårdkaos behövs nu modiga politiker som törs prioritera vårdens nyckelgrupper. Då kan vi korta köerna och säkra vårdens kvalitet långsiktigt, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

De flesta är nu tillbaka efter en välbehövlig sommarsemester. För vården är dock sommaren ingen dans på rosor. De rapporter Vårdförbundet fått från medlemmar och via media är att läget i vården sommaren 2019 har varit under all kritik. Eftersom problemen återkommer år efter år måste vi ställa frågan till er ansvariga - hur tänker ni? Folk slutar inte bli sjuka och föda barn bara för att det är sommar, tvärtom föds det exempelvis fler barn under sommaren.

I region Stockholm vittnar barnmorskor till SVT Nyheter Stockholm om hur de måste arbeta 16 timmar i sträck för att möta behoven. I Göteborgsposten läser vi om läkare på Sahlgrenska som slagit larm om att de dagligen tvingas flytta svårt sjuka patienter, även patienter med livshotande tillstånd, från intensivvårdsavdelningen (IVA) till andra sjukhus i regionen.

Som förklaring ges bland annat brist på sjuksköterskor. Och så här fortsätter det. Bristen på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, är vårdens största problem och leder till köer, försenade provsvar och diagnoser, uppskjutna operationer och vårdskador. Att rekrytera och behålla dessa yrkesgrupper bör därför vara prio ett för varje ansvarig politiker och chef att ta tag i. I stället ser vi det ena exemplet efter det andra på en personalpolitik som driver medarbetaren till bristningsgränsen eller riskerar patientsäkerheten.

Vårdförbundets medlemmar har verkligen ställt upp även denna sommar, med risk för sin egen hälsa. Situationen har varit så allvarlig att vi anmält tre arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Vi får beskrivningar från medlemmar som inte hinner äta, som beordras att jobba både dubbla pass och ibland dygnslånga pass. Vårdens ansvariga bränner ljuset i båda ändar med en sådan personalpolitik. I förlängningen riskeras både vårdens kvalitet och säkerhet om fler nyckelkompetenser slutar eller blir sjukskrivna, och det kommer avskräcka de tusentals nya medarbetare vården behöver. Denna onda spiral måste brytas och den måste brytas nu!

Ledande forskning visar att man får en högre dödlighet på avdelningar där det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor. Hög kompetens inom det akademiska ämnet omvårdnad krävs för att den nära patientvården ska hålla hög standard och vara patientsäker. Då krävs en arbetsgivarpolitik som förmår att både behålla erfarna nyckelkompetenser och att locka nya. Att bemanna med andra yrkesgrupper är inte patientsäkert.

Vårdförbundet söker nu efter modiga politiker som törs prioritera vårdens nyckelgrupper så att vi kan korta köerna och säkra vårdens kvalitet långsiktigt. Ta lärdom av Norge som från och med juli i år garanterar sjuksköterskor med minst tio år i yrket minst 500 000 kr i årslön, annars riskerar ni återigen att tappa kompetens till vårt grannland.

Det nya kollektivavtalet mellan Vårdförbundet, SKL och Sobona, som omfattar drygt 90 000 medlemmar i Vårdförbundet, är en bra vägledning. Vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor i lönelyft under den treåriga avtalsperioden och ambitionen måste börja synas redan i årets löneöversyn. Resurserna finns i den satsning på 9,4 miljarder som regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i juni, varav 3,3 miljarder riktas till medarbetare inom vården. Våga prioritera dessa resurser till de nyckelgrupper som håller vårdplatser öppna, och gör vården både patientnära och säker. Ni har inte råd att vänta, men har ni modet att göra det som krävs?

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Debattartikeln infördes i Svenska Dagbladet 5 september 2019