Politiker vakna – nu är läget i vården akut

Debatt i Aftonbladet. Som legitimerad barnmorska är jag säker i mitt arbete och försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Men givet hur bemanningen ser ut i sommar oroar jag mig för att hamna i situationer som jag inte mäktar med, på grund av underbemanning och patientflöde. Patientsäkerheten är hotad och det är ohållbart!

Vi har inte alltid möjlighet att ta rast. Vi hinner inte äta, dricka eller gå på toaletten vissa arbetspass – vi har inget val, patienten måste komma först. En kvinna i fullt värkarbete kan inte vänta. Som barnmorska i Sverige i dag kan man ha upp till tre kvinnor i fullt värkarbete samtidigt.

Kvinnor föder barn kanske en, två eller tre gånger i livet. Det är livsavgörande händelser. I Sverige år 2015 borde vi ha råd att ge varje födande kvinna och hennes partner en bra upplevelse. Det är hemskt när de tar tag i din hand och säger: "Kan du inte stanna kvar här?" men du måste ändå skynda vidare till nästa patient.

Sjuksköterskebristen är ett problem för vården under hela året. Enligt arbetsgivarorganisationen SKL behöver 44 000* nya specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor rekryteras de närmaste tio åren. Riksrevisionen har granskat kompetensbristen i vården. Efterfrågan på kvalificerad personal är större än tillgången. Men under sommaren är läget än mer akut.

De flesta landsting i Sverige höjer lönerna för fast anställd personal för att få dem att arbeta hela sommaren. Man kan sälja en semestervecka för 14 000 kronor. Men en sådan bonus är en panikåtgärd för arbetsgivaren, i stället för att höja löner och erbjuda bättre arbetsvillkor och att få behålla rekryterade sjuksköterskor. Alla behöver sin semester för att ladda om batterierna. Bristen på specialistsjuksköterskor leder också till stängda vårdplatser, operationer skjuts upp och allvarligt sjuka får inte den vård de har rätt till. I en nyligen publicerat studie visade en tredjedel av barnmorskorna tecken på utbrändhet och att personalomsättningen är hög på många kliniker.

För två år sedan drog barnmorskeupproret i gång, med barnmorskor som runt om i landet vittnade om en undermålig vårdmiljö. På dessa två år har ingenting hänt! Efter åtta års alliansstyre, med kostnadsdrivande vårdval och privatiseringar, ser man att akutsjukhus pressas av ekonomisk kris och personalflykt. Vänsterpartiet föreslog ekonomiska tillskott till sjukhusen så att ingångslönerna kan höjas och att erfarna sjuksköterskors löner korrigeras därefter. Detta röstade Alliansen ner. Den rödgröna regeringen ville lägga 400 extra miljoner på förlossningsvården, men det är alltså pengar som Alliansen och därmed också Sverigedemokraterna sagt nej till.

Nu måste politiker av alla kulörer vakna. Aldrig har våra politiker befunnit sig så långt ifrån den politiska verkligheten som nu när vi behöver dem som mest. Sjukvården är ett område som måste styras upp. Läget är faktiskt akut! Vården slimmas till varje pris och det drabbar inte bara födande mammor och sjuka patienter. När det inte går att lita på sjukvården försvinner själva tilltron till samhället och då drabbas vi alla!

Sjukvården laddar nu för ännu en sommar. Jag hoppas att ni som sliter där trots låga löner, dålig arbetsmiljö, stress, underbemanning och övertid får semester med nära och kära och en dräglig arbetssituation på ert arbete. Glöm inte att ni alla gör ett bra jobb, utan er skulle Sverige vara ett U-land. Min förhoppning är att politiker omedelbart tar sitt ansvar!

Ulrica Söder Bergstedt, Leg sjuksköterska, leg barnmorska, anestesisjuksköterska. Facklig företrädare och skyddsombud, Vårdförbundet.