Personalbristen får inte gå ut över barn med cancer

Staten måste se till att sjukhusen har utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Bristerna inom svensk barncancervård utgör ett alarmerande symtom på en större problematik inom vårdens kompetensförsörjning. Det skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Barncancerfondens granskning visar att det råder en landsomfattande brist på sjuksköterskor inom svensk barncancervård där var fjärde vårdplats saknas eller hålls stängd och operationer av sjuka barn ställs in. Dessutom saknar majoriteten av sjuksköterskorna inom barncancervården specialistkompetens. Vårdförbundet kräver nu att regeringen beslutar om en statlig reglering av huvudmännens ansvar att tillhandahålla utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Detta bör ske genom lagstiftning och en fortsatt statlig kvalitetskontroll av utbildningen är av största vikt.

I dagarna kom Barncancerfonden med en ny granskning som visar att bristen på sjuksköterskor är stor på landets sex barncancercentrum. Detta leder till stängda vårdplatser, inställda operationer och till att cancerdrabbade barn och familjer hänvisas till andra avdelningar och sjukhus. 142 sjuksköterskor, räknat i heltidstjänster, jobbar i dag på landets barncancercentrum. Utöver dessa skulle det behövas ytterligare 35 sjuksköterskor, räknat i heltidstjänster, för att kunna bedriva god barncancervård.

Svaren från barncancercentrum i Stockholm, Göteborg, Linköping, Uppsala, Lund och Umeå visar dessutom att majoriteten av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistkompetens. 

Vårdförbundet delar den bilden – det råder stor brist på sjuksköterskor generellt och i synnerhet på de som är specialiserade både inom barn och onkologi. De utgör en eftersökt kompetens på arbetsmarknaden och vårdgivarna måste se över vilka arbetsvillkor och löner man erbjuder, för att attrahera och behålla rätt kompetens. Givetvis är också rätt bemanning centralt, för att verksamheterna ska fungera som tänkt.

För att åtgärda den brist på specialistkompetens som skapat de problem som beskrivs i Barncancerfondens kartläggning behövs stora insatser på specialistutbildning. Kompetensförsörjningen är nyckeln för att på sikt kunna tillhandahålla en god och säker barncancervård.

Vårdförbundet vill utveckla vården och bidra till lösningar som förbättrar för patienter och vårdpersonal. Här är våra förslag på hur komma till rätta med den långsiktiga kompetensförsörjningen till barncancervården:

1. Varje enskilt barncancercentrum behöver som arbetsgivare ta initiativ till att införa utbildningstjänster för att låta sjuksköterskor specialistutbilda sig inom barnonkologi, på betald arbetstid. Detta bör göras tillsammans med lämpliga högskolor och universitet och inom ramen för Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring, AST. Under 2017 får landsting och regioner 300 miljoner extra från regeringen för att fler sjuksköterskor ska specialistutbilda sig och mer finns budgeterat för 2018. Nu är det upp till arbetsgivarna att se det stora värdet i att satsa på utbildningsanställningar och att sluta kollektivavtal med Vårdförbundet om villkoren.

2. Det behövs en statlig reglering av huvudmännens ansvar att tillhandahålla utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Detta bör ske genom lagstiftning. En fortsatt statlig kvalitetskontroll av utbildningen är av största vikt. I det större perspektivet handlar detta om att regering efter regering misslyckats med kompetensförsörjningen till bland annat barncancervården. Detta gäller både nuvarande och tidigare regeringar. Nu har sittande regering chansen att göra kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen och framtidssäkra en god och säker vård.

Barncancerfondens kartläggning av bristerna inom svensk barncancervård utgör ett alarmerande symtom på en större problematik inom vårdens kompetensförsörjning. Svensk vård har stor brist på framför allt specialistutbildade sjuksköterskor men även barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Nu finns budgetmedlen, arbetssättet och utbildningarna beslutade. Nu är det dags att regering och landsting låter fler sjuksköterskor specialistutbilda sig – och det under nationellt reglerade former.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Läs artikeln i Svenska Dagbladet.