Permanent personalkris kan lösas med bättre lön

Sommaren kommer varje år. Och varje år pressas den redan hårt ansträngda personalen för att lösa bemanningen. Detta är numera ett året runt-fenomen. Det är också ett nationellt fenomen. Ska vi kunna locka fler till vårdyrkena krävs rejäla tag vad gäller lön, arbetstider, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter - i just den ordningen, skriver Marita Tenggren och Elisabeth Flygare Vårdförbundet i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Vårdförbundet varnar varje år för att den hårt ansträngda personalen som redan innan sommaren börjat är hårt pressad, kommer att pressas ytterligare för att inte patienter ska komma i kläm.

Numera är detta inget sommarfenomen utan det är ansträngt året runt. När vi gör arbetsmiljöframställan angående den hårt ansträngda personalen så får vi inte sällan till svar att det är löst på frivillig basis.

Kan dubbelpass på 16 - 17 timmar någonsin vara frivilligt? Nej, vi ställer upp för att vi vet att annars blir min kollega beordrad istället. Frågan är hur länge till detta ska hålla. Hur ska vi få ungdomar i dag att välja sjuksköterskeyrket och dessutom stanna kvar?

Dagens brist på legitimerade sjuksköterskor är inget isolerat Västra Götalandsproblem, det är ett nationellt problem. För vad är det som gör att 45 000 sjuksköterskor väljer att göra något annat än det man är utbildad för, att 10 procent (12 000 av 120 000) arbetar i Norge, att dubbelt så många, 24 000 har tagit ut norsk legitimation

Enligt alla chefer, politiker och övriga beslutsfattare så är det inte bara lönen som är viktig, nej det måste finnas något annat som kan locka. Detta är en ständigt förekommande klyscha som vi som förbund inte kan hålla med om fullt ut.

Det finns annat än lön, men bara om man tar det i ordningen lön, arbetstider, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Så blir vi fler i vården
Vi blir fler om Vårdförbundets professioner slipper att vara lönediskriminerade ur ett samhällsperspektiv och om man har en relevant löneutveckling under hela sitt yrkesliv.

Vi blir fler om vi har arbetstider som är gjorda för nutid, det vill säga arbetspass som tillåter rast, att gå på toaletten, att vi får gå hem i tid, att vi får återhämtningstid efter ett nattpass på tio timmar.

Vi blir fler om vi faktiskt kan få ut vår lagstadgade semester, som väldigt många har blivit tvungna att skjutit på inför denna sommar. Även Vårdförbundets yrkesgrupper borde ha rätt till ett privatliv.

Vi blir fler, om arbetsmiljön är värd namnet, det vill säga om vi är tillräckligt många så att vi hinner med både mentalt och fysiskt.

Vi blir fler om vår akademiska kompetensutveckling och akademiska karriär får ett permanent upplägg. För det krävs kollektivavtal, så att vår AST (akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor) inte fungerar som en budgetregulator. På ledarsidan i GP 21/8 står det att läsa "Det är därför glädjande att Västra Götalandsregionen bekostar sjuksköterskornas utbildning genom att låta de som studerar till specialistsjuksköterskor arbetar halvtid och studerar på halvfart, samtidigt som de uppbär full lön." Det är en sanning med modifikation, eftersom det inte gäller alla specialistutbildningar och bara är ett projekt som man i dagsläget inte vill permanenta och heller inte reglera i ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet.

Flera landsting har gjort det
Det finns flera landsting i Sverige som gjort det och som därmed ligger i framkant för att få till stånd en nationellreglering. Ledaren i GP avslutar sin artikel med följande kommentar: "Och man kan ifrågasätta det rimliga i att specialistsjuksköterskorna överhuvudtaget måste bekosta sina utbildningar själva, medan det är gratis att specialisera sig till läkare."

Hur ska detta uppnås? Det finns bara en väg och den är våra folkvalda politikers ansvar och det är bråttom. Visst, det kostar pengar men är det Vårdförbundets medlemmar som ska stå för notan? Arbetsgivarsidan talar ofta om marknaden som en faktor till andra medarbetares löneläge, men om inte marknaden är en viktig faktor i lönesättningen av landets sjuksköterskor nu när det fattas 2 500 och 1 100 vårdplatser är stängda på grund av sjuksköterskebrist, så kan man ju börja fundera på när marknadskrafterna kommer att påverka sjuksköterskornas löneläge.

Gynnar inte vården
På GP Debatt läser vi med en viss trötthet hur den politiska pajkastningen angående vem som inte har gjort vad diskuteras. Det gynnar inte vården och det gynnar inte förtroendet för våra folkvalda.

Den här sommaren har varit oerhört tung överallt i hela Sverige. Lön, arbetstider, arbetsmiljö och akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (AST) är det som våra medlemmar kräver och just i den ordningen

För att citera Florence Nightingale: "Det är alltid billigare att betala arbetskraftens fulla värde. Underbetald arbetskraft är alltid dyrare."

För det är ju faktiskt så att sjuksköterskor är professionella yrkesutövare., där vi tar vårt ansvar så länge vi orkar stå upp. Kallet däremot är avskaffat för länge sedan.

Marita Tenggren, ordförande Vårdförbundet, avd Västra Götaland
Elisabeth Flygare, samordnare Vårdförbundet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset