Bristen på specialistsjuksköterskor utgör ett hot mot patientsäkerheten, skriver Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne, i en debattartikel i Sydsvenskan idag. För att komma tillrätta med problemet måste specia­listutbildning löna sig bättre, menar Pia Arndorff.

Patientsäkerhet hur viktigt är det?

Frågan är brännande aktuell för politikerna i Skåne. Under flera år har andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat, för att nu ha hamnat på en kritisk nivå. Enligt en rapport från Socialstyrelsen har andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat från 65 procent 1995 till 48 procent 2008. Och minskningen fortsätter.

Känner inte till antal och behov
Många sjukhus vet inte hur många specialistsjuksköterskor de har anställda och inte heller hur många de behöver.

Detta är en kvalitetsförsämring av stora mått inom hälso- och sjukvården men ingen talar om den.

Ingen berättar för en förälder som söker vård för sitt sjuka barn att numera blir inte barnen vårdade av specialistutbildade barnsjuksköterskor. Ingen berättar att du inom psykiatrisk vård inte får träffa en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska.

Krävs åtgärder nu
Vi tar för givet att det är en barnmorska som förlöser, att det är en narkossköterska som söver och en operationssköterska som finns vid operationen. Vill vi att det skall förbli så måste det till åtgärder nu.

Skador till följd av fel i vården beräknas stå för cirka 20 procent av den totala sjukvårdsbudgeten. Med en sjukvårdsbudget i Region Skåne på 27 miljarder kronor innebär det att Region Skåne lägger väldigt mycket pengar på att ta hand om vårdskador. Förutom kostnaden finns också en stor faktor personligt lidande, som är helt onödigt.

Rätt kunskap på rätt plats
Ansvaret för att se till att patienterna får en god och säker vård ligger hos ledningen för hälso- och sjukvården.Det första de måste göra är givetvis att se till att det finns rätt kunskap på rätt tid i rätt mängd på rätt plats.

Just nu är inte detta lätt, eftersom det inte finns några specialister att anställa.

Det är inte så konstigt att det råder brist på specialistutbildade. Från ledningen har man inte på något sätt stimulerat till vidareutbildning. I dag tar det i genomsnitt 19 år att tjäna in vad det kostar att utbilda sig till specialist. I vissa fall hinner man gå i pension innan man arbetat så länge att utbildningen ger en ekonomisk vinst.

Betald specialistutbildning
En av de första åtgärder som politikerna måste vidta är att införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Dessutom måste den specialistutbildade sjuksköterskan få en lön som motsvarar den kunskap och det ansvar hon har.

Idag får en specialistutbildad sjuksköterska en löneökning på ungefär 800–1000 kronor efter utbildning. Det finns till och med fall där man fått gå ner i lön eftersom man räknas som "ny i yrket".

Samtidigt måste ledningen säkra att specialistkunskapen verkligen används fullt ut. Det får inte vara så att alla skall göra lite av varje för att det är rättvist. Kunskap kostar och skall användas.

 

Pia Arndorff, avdelningsordförande Vårdförbundet Skåne