För att kunna nå den bästa vården måste man ha tillgång till den bästa kunskapen. Men idag råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige. Det beror främst på de usla villkoren för de som specialistutbildar sig.

I dagsläget måste en stor majoritet av sjuksköterskorna bekosta specialiseringen själv. Därefter väntar en ytterst blygsam löneökning. När det inte finns några krav på specialistkunskap vill arbetsgivarna heller inte betala för den.

Lägger man ihop inkomstbortfallet och kostnaden för studielånet måste många arbeta drygt 19 år innan specialistutbildningen lönar sig ekonomiskt.

Vårdförbundet föreslår därför att vi inför en modell liknande läkarnas specialistutbildning. Att sjuksköterskor får lön under sin utbildning skulle öka antalet specialistutbildade, vilket i sin tur gör vården bättre, säkrare och billigare.

Löfte från Alliansen

Vid våra politikerutfrågningar under Almedalsveckan och i den debatt som vi drev på Newsmill under våren har vi från Alliansens sida fått klara besked att de vill jobba för att lösa detta problem.

”Alliansen är beredd att under nästa mandatperiod lyfta frågan om de ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning”, skriver Anders Andersson, Alliansens talesman i sjukvårdsfrågor på Newsmill.

Vi vill ha svar från de rödgröna

Nu vill vi ha besked av de rödgröna.

  • Hur tänker ni ta er an den allvarliga kunskapsbrist som vården lider av om ni vinner valet?
  • Hur ser ni på villkoren för sjuksköterskornas specialistutbildning?
  • Är ni beredda att arbeta för att specialistutbildningen blir betald av arbetsgivaren och se till att specialistutbildade sjuksköterskor får en lön som ligger i nivå med deras betydelse för en bra och säker vård?

Och Alliansen – hur tänker ni gå vidare för att infria de löften som ni gett oss i frågan under vårens och sommarens debatt. Om ni vinner valet.

Ställa om och förändra

Det är ingen liten sak att ställa om vårdens system och förändra högskoleutbildningar. Men vårdens kunskapsbrist är ett problem som inte har någon enklare lösning. Vi som arbetar i vården kan aldrig leverera alla era vallöften om ”vårdgarantier” av olika slag om ni inte tar ansvar för kunskapsutvecklingen. När man pratar om ”vårdpersonal” så handlar det faktiskt inte bara om antalet händer. Det handlar om kunskap.

Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som vill använda vår kunskap fullt för att göra vården bättre, säkrare och billigare. Ge oss nu de rätta förutsättningarna.

 

Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet