Oacceptabel lönepolitik

Den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting brukar hänvisa till att det är positivt med en marknad också inom vården. Men när det kommer till kritan vill man inte ta konsekvenserna av detta. Vi kräver att landstinget följer vårt löneavtal där specialistkunskap ska löna sig, skriver Eva Nowak, Hanna Rönnell och hela Vårdförbundet avdelning Stockholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

En sjuksköterska som byter jobb inom Stockholms läns landsting ska inte längre få förhandla om sin lön. Det är innehållet i ett beslut från landstingets arbetsgivare. Dessutom har man fastställt lönenivåer för nya legitimerade sjuksköterskor som söker första jobbet. Trots att vårt gemensamma avtal säger individuell lönesättning. Det är helt oacceptabelt.

Nytt jobb, ny roll, ny lön anser vi är en självklarhet. För den som byter jobb i vilken annan bransch som helst, inom en stor privat koncern, skulle detta som vårt landsting nu beslutat aldrig vara fallet!

Landstinget skapar ett fulspelande monopol av sina stora verksamheter, tränger ut värdefulla kolleger till privata företag som man dessutom inte vill anlita (bemanningsföretag), istället för att utveckla och ta oss till vara! Istället för att ta tag i och dränera grunden och lägga om taket på sitt fallfärdiga hus förbjuder landstinget minsta investering och hoppas på det bästa. Man biter sig själv i svansen och skapar sig ett dåligt rykte som arbetsgivare. Det kommer att ta oerhört lång tid att reparera!

Bakgrunden är en fortsatt tuff rekryteringssituation. Det är svårt att rekrytera våra professioner: sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Inspektionen för vård och omsorg larmar nu återkommande om att bristen på oss leder till att patientsäkerheten äventyras, vårdplatser dras in, vårdköerna växer och stabslägen införs.

Arbetsmiljöverket vittnar om att bristen ger oss som finns på plats ohälsosamt hög arbetsbelastning. Landstinget har inte råd att i det här läget skapa den ilska, frustration och dåliga smak som nuvarande lönepolitik ger! En attraktiv arbetsgivare använder morötter istället för piskor.

En attraktiv arbetsgivare lyfter synbart lönen för dem med specialistkunskap, och höjer lönen för dem som ger ryggrad till och utvecklar hälso- och sjukvården. En attraktiv arbetsgivare lägger inte lock på löner för nya i yrkena utan ser och värderar varje individ för den kompetens hen tillför hälso- och sjukvården, både i sin tjänst och vid byte av tjänst.

Den styrande alliansen brukar hänvisa till att det är positivt med en marknad också inom vården, och har skapat system för att efterlikna det. Man har också menat att det skapar positiva möjligheter för oss i traditionellt kvinnodominerade professioner att få en bättre löneutveckling. Men när det kommer till kritan vill man inte ta konsekvenserna av detta när det gäller egna verksamheter.

Med nuvarande ingång slår man också undan benen på cheferna i verksamheten. En chef ska ha befogenheter fullt ut för sin verksamhet, inklusive lönesättning, först då kan det bli ett samband mellan resultat och verksamhetsutveckling.

Som svar på detta inlägg kommer vi antagligen få höra att detta beslut är för att förbättra möjligheterna till löneutveckling. Det är något som vi absolut vill se! Men det har arbetsgivaren pratat om i många år och vi har tillsammans skapat ett löneavtal som ska ge förutsättningarna för det, men det händer ändå ingenting. Den begränsade lönespridningen är konstant, och nästan ingen tillåts göra lönekarriär inom ramen för sin anställning. Upp till bevis SLL!

Vi kräver att personallandstingsråd Peter Carpelan (M) river upp en desperat framtagen lönepolitik och ser till att landstinget följer vårt löneavtal där specialistkunskap ska löna sig och förutsättningar för löneutveckling över tid ska finnas. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsansvariga politiker måste han också se till att de resurser som krävs för detta finns tillgängliga för landstingets arbetsgivare. Det är vad som kommer löna sig över tid.

Eva Nowak, leg. intensivvårdssjuksköterska och ordförande Vårdförbundet avdelning Stockholm.
Hanna Rönnell, leg. sjuksköterska och styrelseledamotoch alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i Vårdförbundet Avdelning Stockholm