Nu måste politikerna lyssna!

Sineva Ribeiro

Det sägs att det är brist på vårdplatser. Men det är inte brist på sängar, kuddar och täcken. Det är brist på personal, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en debattartikel på SVT Opinion.

Det råder stabsläge på sjukhus runt om i landet. Det betyder att planerade behandlingar ställs in, patienter skickas till andra sjukhus och bara mycket svårt sjuka tas om hand. I Stockholm skickades ett spädbarn hem och avled senare.

Trots det anser vissa landstingspolitiker att patientsäkerheten inte är hotad. Vi har hört det till leda.

Tillträdande landstingsrådet i Stockholm Irene Svenonius (M) kallade i P1-Morgon stabsläget på Karolinska universitetssjukhuset odramatiskt. Ändå fick man akut kalla in personal från semester och ledighet och köerna ringlade långa på akutmottagningarna. Sårbarheten blir tydlig när små marginaler gör att det blir stabsläge för att influensan kommit lite tidigare än vanligt.

Överbeläggningar på sjukhusen i Sverige är dessvärre vardagsmat. Det sägs att det är brist på vårdplatser. Men det är inte brist på sängar, kuddar och täcken. Det är brist på personal och framförallt på specialistsjuksköterskor. Utan operations- anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan exempelvis operationer inte utföras. Vi måste få fler specialistsjuksköterskor och fler som väljer att stanna kvar i vården. Då behövs bättre villkor, både högre lön och mer hälsosamma arbetstider.

Det är populärt att utbilda sig till sjuksköterska. Det är kö till utbildningarna. Däremot saknas det många gånger incitament för att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Vårdförbundets Livslönerapport visar att en civilingenjör med motsvarande utbildningslängd tjänar 31 procent mer under ett yrkesliv än en specialistsjuksköterska.

Nyligen tecknade Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett bra nattavtal för alla som arbetar dag/kväll/natt i landsting och kommuner. Avtalet kan sedan förhandlas vidare lokalt och bli ännu bättre. Men det krävs mer för att lösa krisen och för att personalen ska stanna kvar.

Nu måste politikerna lyssna!

  1. Höj lönerna för att locka och behålla personal. Ta tillvara den kunskap som finns och värdera personalen rätt.
  2. Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) överallt, så att sjuksköterskor inom ramen för sin anställning kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
  3. Skapa rätt förutsättningar för en god och säker vård genom tillräcklig bemanning och moderna arbetstider så att personalen stannar kvar, orkar ett helt yrkesliv och kan utveckla vården.
  4. Inför personcentrerad vård. När personen/patienten är aktiv i planering och genomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en god arbetsmiljö för vårdens professioner.

Sineva Ribeiro, specialistsjuksköterska och ordförande för Vårdförbundet

Läs debattartikeln på SVT Opinion.