Ni har haft minst 14 år på er att uppvärdera oss

Västra Götalands regionen har under de senaste 14 åren haft alla partifärger i majoritet utan att få till bättre arbetsvillkor för sin sjukvårdspersonal. Det är hög tid att göra något åt saken, skriver Marita Tenggren, leg sjuksköterska och förtroendevald Vårdförbundet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Nu börjar intresset för sjukvården att vakna till liv igen. Vi börjar ju närma oss sommaren och hela Sverige skall ha semester, så även den legitimerade sjukvårdspersonalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg.

Hur skall det gå till? De senaste årens somrar har varit otroligt tuffa, inte minst för Västra Götaland regionens (VGR) eget universitetssjukhus, SU, den sista utposten. Här är vägs ände när de övriga förvaltningar i VGR inte mäktar med mer. Då hänvisar de ambulanser och helikoptrar "någon annanstans" och jag tror att alla som arbetar på SU vet var det ligger.

Enligt personalchef Jerker Gussmo (GP2/5) planerar man att ha öppet 70–75 procent av verksamheten, med i vissa perioder 50 procents bemanning. Det känns orimligt att driva så många obemannade vårdplatser på ett universitetssjukhus och framförallt att planera för det redan från början.

Inte i mål ännu

Regionråden Helen Eliasson (S) och Karin Engdahls (S) skriver på GP Debatt (2/5) under rubriken "Välfärdens hjältar ska ha mer betalt". Kan bara stillsamt undra: varför får vi inte det då? Ni är ju våra arbetsgivare. Det är ju ni som ger sjukvårdsförvaltningarna deras förutsättningar.

Sedan 2002 har ni / VGR, kartlagt och själva bekräftat att Vårdförbundets medlemmar (biomedicinska analytiker, barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor) är lönediskriminerade – 14 år och ni är inte i mål ännu. Man måste, som medarbetare, vara rustad med en ängels tålamod och älska sitt yrke när man väljer att stanna kvar. Västra Götaland har under dessa 14 år haft alla partifärger i majoritet under olika år. Men inte har det gått fortare för det.

Lätt tycka i opposition

Den största kreativiteten finns oftast i opposition. En av punkterna i artikeln löd:
"Högre lön, sjukvårdpersonalen i Västra Götalandsregionen förtjänar en konkurrenskraftig lön. Det är också viktigt om vi skall behålla den personal vi har och kunna rekrytera fler för framtiden. Men i dag når regionens löner inte ens upp till genomsnittet i riket".

Kan inte annat än att hålla med, lönerna för Vårdförbundets medlemmar har aldrig nått upp till riket och extra "skämmigt" blev det när man för några år sedan hamnade under Skåne på lönelistan. Att behålla personal är den största utmaningen, 46 000 sjuksköterskor har lämnat yrket helt och hållet, mestadels på grund av lön, arbetstider och arbetsmiljö, så lösningen är inte fler utbildningsplatser.

I årets lönerevision varierar beloppen mellan 200-600 kronor för sjuksköterskor med dagtidstjänstgöring och 400-950 kronor för dem som arbetar på dygnets alla timmar, årets alla dagar. Svårt att hitta satsningen i dessa siffror, som på något sätt skulle kunna råda bot på lönediskrimineringen och få personalen att känna sig värderade som de professionella yrkesutövarna de är, som dessutom har ett extremt högt arbetstidsmått i förhållande till omvärlden.

Använd era egna kanaler

Skribenterna lyfter fram arbetstider som en viktig arbetsmiljöfråga med fokus på färre helger. Vårdförbundet har nationellt haft en dialog med Sveriges Kommuner Landsting (SKL) i flera år, för att råda bot på Vårdförbundets medlemmars höga arbetstidsmått, främst utifrån nattarbete, men inte nått framgång ännu. Vore väldigt bra om ni, som dessutom är S-politiker, kunde se till att det blev något resultat. SKL arbetar ju på politikens och förvaltningschefernas uppdrag, så det är ju era egna kanaler, använd dem om ni vill uppnå något verklig resultat.

Värt att beakta är också att hälso- och sjukvårdsfrågorna har extremt låg status i riksdagen. Vi har tre ansvariga ministrar plus ett antal partiledare som vill överträffa varandra när det gäller skolfrågor och en halv minister för hälso- och sjukvårdsfrågor. Enligt min uppfattning talar den fördelningen om vilken dignitet frågorna får.

Marita Tenggren
leg sjuksköterska, förtroendevald för Vårdförbundet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU