(M) och (S) nappar på Vårdförbundets idé om specialistutbildning

Både Socialdemokraterna och Moderaterna har nu svarat på vår debattartikel om bristen på specialistsjuksköterskor i Svenska Dagbladet (5/2). ”Vi vill driva på för en nationell lösning”, säger (S). ”Vi är positiva till Vårdförbundets idé”, säger (M).

Den 5/2 hade Vårdförbundet en debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet som lyfter vårt krav på en nationell lösning på kompetensförsörjningen i vården framförallt när det gäller att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor. Vi undrade varför (S) och (M) tiger i frågan.

”Mycket bra att Vårdförbundet lyfter frågan”

Lena Hallengren och Helene Hellmark Knutsson (S) var först ut att svara (7/2) att de är positiva till en nationell lösning när det gäller specialistutbildning för sjuksköterskor och att de vill utgå från Vårdförbundets idé.

”Det är mycket bra att Vårdförbundet lyfter frågan om villkoren för sjuksköterskors specialistutbildning (Brännpunkt 5/2).”

”Sjuksköterskor har en nyckelroll både när det gäller patientsäkerhet och vårdutveckling.”

”En välfungerande utbildning av hög kvalitet för samtliga yrkesgrupper i hälso- och sjukvården är avgörande för att utveckla kvaliteten i vården. Det finns ett direkt samband mellan personalens kunskap och arbetsvillkor och den vård patienten får. ”

”I dag råder det stora olikheter i landet när det gäller villkoren för sjuksköterskor som vill bli specialistsjuksköterskor. Landsting och regioner hanterar frågan olika och har egna upplägg när det gäller ekonomiskt stöd och möjligheter att kombinera studierna med arbete. ”

”… sätter fingret på ett viktigt problem”

Dagen efter (8/2) svarade även Moderaterna genom Saila Quicklund, Filippa Reinfeldt och Mats Eriksson. Även (M) är positiva till Vårdförbundets idé.

”Det är mycket bra att Sineva Ribeiro och Ania Willman sätter fingret på ett viktigt problem som råder idag för de specialistutbildade sjuksköterskorna (Brännpunkt 5/2).

”Vi är positiva till Vårdförbundets idé om hur utbildning för sjuksköterskor som vill specialisera sig kan ske inom ramen för en anställning så att vetenskaplig teoretisk kunskap kombineras med klinisk verksamhet. Flera landsting ger redan eller planerar att ge lön till sjuksköterskor under specialistutbildning, vilket är mycket positivt.”
 
Det är också mycket viktigt att landstingen tar sitt ansvar och lyssnar på sjuksköterskornas krav på bättre arbetsmiljö, arbetsuppgifter utifrån utbildning och en rimlig löneutveckling. Vi välkomnar också en förutsättningslös diskussion tillsammans med er om vägen framåt.”

Sineva Ribeiro, specialistsjuksköterska i kirurgi, ordförande Vårdförbundet.
Ania Willman, professor i vårdvetenskap, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening