Inga kvinnor ska vägras säker vård

Som barnmorska i Sverige kan du inte välja att strunta i att kvinnor har rätt till fri och säker abort utan att behöva känna sig ifrågasatta, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en replik i Aftonbladet.

I fallet med den nyutexaminerade barnmorskan som inte vill utföra aborter på grund av sin tro tycks det framförallt handla om en liten kvinnoklinik där alla måste göra allt för att det ska fungera. Som barnmorska i Sverige kan du inte välja att strunta i att kvinnor har rätt till fri och säker abort utan att behöva känna sig ifrågasatta. Bristen på barnmorskor innebär inte heller att vi ska tulla på dessa rättigheter. Det måste vara glasklart för människor i Sverige att svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning gäller. Bemötandet i vården ska inte vara beroende av vem du möter eller vilken tro den personen har.

Vi på Vårdförbundet är djupt oroade över de iskalla vindar som blåser både i Europa och i USA när det gäller kvinnors rätt till fri och säker abort. Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet, förlossning och osäkra aborter. Det betyder att hundratusentals barn runt om i världen mister sina mammor varje år. All erfarenhet visar att när kvinnor får laglig rätt till preventivmedel och abort kommer de att föda färre barn och de barn som föds har större möjlighet att överleva.

Kvinnor och flickor blir oönskat gravida av olika anledningar. Har de inte tillgång till säkra aborter tar många saken i egna händer, ofta med risk för sitt eget liv och för de barn de redan har.

Till och med i Sverige har vi nu ett nytt ultrakonservativt parti vars huvudfråga tycks vara att motverka aborter. I Spanien vill landets regering återgå till 70-talets abortlagar. I princip ska bara en gravid kvinna vars liv är i fara få avbryta graviditeten. I Polen nekades en 14-årig våldtagen flicka abort.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har fått hantera uppmärksammade ärenden som handlar om detta. Ett fall rör en gravid polsk kvinna som vägrades behandling för en tarmsjukdom då hennes läkare av samvetsskäl inte ville göra något som kunde skada fostret. Hon fick så småningom missfall och avled.

Barnmorskan Ellinor Grimmark i Eksjö vill införa samvetsfrihet, som innebär rätten att vägra utföra en arbetsuppgift med hänvisning till exempelvis tro. 

När resolutionen om samvetsklausulen röstades igenom i Europarådet var frågan som politikerna egentligen ville komma till rätta med kvinnors brist på tillgång till vård - men abortmotståndare lyckades få in skrivningar som i stället begränsar kvinnors tillgång till vård.

Ytterst få parlamentariker var på plats när resolutionen röstades igenom. Men vid tidigare tillfällen har starka ställningstaganden för kvinnors reproduktiva rättigheter gjorts. För några år sedan röstades till exempel en viktig resolution igenom i Europarådets parlamentariska församling (PACE) där man tydligt tog ställning för kvinnors rätt till abort.

Men idag är det alltså möjligt för vårdpersonal i många europeiska länder att vägra kvinnor viss typ av vård. Det förekommer till och med att sjukhuschefer samvetsvägrar för hela sjukhus. Problemen med samvetsvägran blir särskilt farliga i de länder där aborträtten är kraftigt begränsad.

I Sverige bör vi värna om att vi har kommit långt när det gäller kvinnors rättigheter. Alla kvinnor oavsett nationalitet ska ha rätt till sin egen kropp, sin egen sexualitet, effektiva preventivmedel och ett jämställt liv.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.