Hjältarna i vården måste lyftas fram

Både patienter och personal gynnas om vi tar till vara den drivkraft och de idéer som frodas bland våra medlemmar. Vi måste lyssna på vårdens hjältar som gör skillnad varje dag, skriver Sineva Ribeiro, Lisbeth Löpare Johansson och Cecilia Sandahl från Vårdförbundet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det finns redan nu fantastiska föregångare som skapar en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård för patienter och en sundare arbetsmiljö för personalen.

Den 9 november delades Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam ut. Det är på sammanlagt en halv miljon kronor. Sjuksköterskor och barnmorskor prisas för sitt personcentrerade förhållningssätt. De är alla exempel på hur både patienter och personal mår bra av den drivkraft och de idéer som frodas bland våra medlemmar och vad som händer när vi ser patienten som en hel person.

Maria Hogenäs som vann första pris är barnmorska på Födelsehuset Mammaforum Doula & Kulturtolk i Bergsjön, ett område där många utomeuropeiska kvinnor bor. Eftersom flera ännu inte talar svenska blir deras möte med hälso- och sjukvården ofta problematiskt. Maria Hogenäs har hittat ett sätt att både nå dessa kvinnor och att göra deras resa genom graviditet, förlossning och första tid med det nyfödda barnet till en trygg upplevelse. Till sin hjälp har hon 34 doulor som talar 23 olika språk. En doula är en kvinna som stöttar under graviditet och förlossning. Doulorna blir som de systrar eller mödrar som brukar vara med under förlossningar i kvinnornas hemländer. Eftersom doulorna har liknande bakgrund och erfarenheter som kvinnorna öppnar det också upp för svåra samtal kring exempelvis könsstympning och våld i hemmet.

Maria Hogenäs och hennes doulor stärker kvinnors roll både i familjen och i samhället. I Mammaforums lokaler möts kvinnor från skilda kulturer som pratar om allt som hör småbarnsåren till, men också om kvinnors rättigheter. Samtalen leder till att de försöker involvera papporna under förlossningen, något som är ovant för de flesta. På Mammaforum lär sig kvinnorna även att tala svenska och någon har till och med tagit körkort efter bara ett år i Sverige. Några av doulorna och kvinnorna börjar också att arbeta som undersköterskor och utbildar sig till barnmorskor och lärare. Ett integrationsarbete på gräsrotsnivå. Nu finns det planer på att öppna liknande barnmorskeledda Mammaforum Doula Kulturtolk i Stockholm, Södertälje och Malmö.

Ett annat exempel på en verksamhet där svåra situationer uppstår dagligen är psykiatrin. Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann arbetar på en psykosenhet vid Mölndals sjukhus på Sahlgrenska. Här försöker de möta patienternas egna önskemål och arbetar förebyggande. Arbetssättet har lett till att antalet tvångsåtgärder minskat. Patienterna uttrycker att de känner sig sedda och respekterade. De blir mindre våldsamma. Tidigare var det vanligt med bältesläggningar. Nu är de ytterst få. Det personcentrerade arbetssätt som Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann prisats för kan göra stor skillnad både för personal och patienter i den hårt pressade psykiatrin.

En stor patientgrupp med höga vårdkostnader som ofta lider i det tysta, är de med svårläkta sår. Linda Jervidal är sårsjuksköterska och distriktssköterska i Jämtland/Härjedalen. De hon möter är ofta äldre, ibland dementa och lite misstänksamma. Har man ett svårläkt sår drabbar det hela personen och även anhöriga. Förutom både fysisk och psykisk smärta isolerar sig många och blir deprimerade. Det gäller att hitta orsakerna till såret och att finna sätt att läka, inte bara lägga om. Det gäller att se personen i sin egen miljö och att skapa tillit. Utan tillit läker vi inga sår.

Trycksår och svårläkta sår kostar förutom lidande även stora summor. Kostnaden är i paritet med driften av ett medelstort svenskt sjukhus under ett år. Linda Jervidal arbetar över hela Jämtland/Härjedalen och involverar sitt vårdteam från både hud- och kirurgmottagningar, hälsocentraler och äldreboenden. Det skulle behövas en sårmottagning på alla hälsocentraler och vårdcentraler i landet. Men kunskapen måste också finnas på särskilda boenden – äldre ska inte behöva förflytta sig för att läka sår.

Ibland behöver också gamla hierarkier brytas ned för att få en effektiv vård. Andrapristagarna Caroline Pettersson och Julia Olsson arbetar på en stor medicinenhet vid Östra sjukhuset på Sahlgrenska. Team med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor bjuder in de svårt hjärtsjuka patienter de möter till samtal. Tillsammans skapar de en vårdplan, där patientens egen berättelse, styrkor och resurser tas tillvara. Delaktigheten gör att vårdtiderna kortas och färre behöver läggas in ytterligare en gång. På så sätt får fler tillgång till vården.

Det krävs politiskt mod att våga styra för en mer personcentrerad vård. Först då är en mer jämlik hälsa för människor i Sverige möjlig.

Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet

Lisbeth Löpare Johansson vårdstrategisk chef Vårdförbundet

Cecilia Sandahl presschef Vårdförbundet

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.