Ge äldre sjuka samlat stöd

Vårdlots är en funktion som skulle underlätta och ge trygghet i hemsjukvården, skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet i veckans Dagens Samhälle.

En kvarts miljon svenskar vårdas hemma. Nio av tio är äldre och de flesta är kvinnor.

Alla som kontaktar vården ska erbjudas ett personligt samtal och en plan för sin hälsa. För bästa vård krävs en gemensam planering från dem som ansvarar för att den äldres behov tillgodoses.

Vårdlots skapar trygghet
Vårdlots är en funktion som skulle underlätta och ge trygghet i hemsjukvården. Vårdlotsen ska ge råd, stöd och vägledning till den som behöver. Det gäller exempelvis personer som har stora vårdbehov eller behöver möta flera kompetenser.

Tio punkter för en säker hemsjukvård
I hemsjukvården krävs kunskaper i medicin, omvårdnad, rehabilitering och hälsa. Kunskaper som bygger på ett team som tillsammans bidrar med sina olika perspektiv.

Vårdförbundets krav för en kunskapsbaserad hemsjukvård framgår av rapporten "Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer":

  1. Trygghet;
  2. Hälsa, delaktighet och miljö;
  3. Team-samverkan;
  4. Hög omvårdnadskompetens;
  5. Stöd till anhöriga;
  6. Säker läkemedelsanvändning;
  7. Förebygga undernäring, fall, trycksår;
  8. Rätt till hjälpmedel;
  9. Nolltolerans mot vårdskador;
  10. Gränsöverskridande dokumentation.

Den har tagits fram ihop med Svensk sjuksköterskeförening. Författaren, Karin Josefsson, är legitimerad sjuksköterska och medicine doktor i klinisk äldreforskning.

Anna-Karin Eklund, Ordförande, Vårdförbundet