”Det är inte rimligt att höja pensionsåldern utan omfattande förbättringar av arbetsmiljö och villkor”, skriver Sineva Ribeiro.

Visst måste pensionssystemet reformeras för att bli hållbart över tid. Men återigen är det kvinnor i välfärdssektorn som drabbas hårdast. Våra medlemmar är redan hårt pressade och har höga sjukskrivningstal.

Det är inte rimligt att höja pensionsåldern utan omfattande förbättringar av arbetsmiljö och villkor.

Vi lever allt längre i Sverige. Det är naturligtvis positivt, men det medför också att våra välfärdssystem ställs inför nya utmaningar. Vi förstår att pensionssystemet är ett av dessa system och att det måste utvecklas och reformeras för att bli hållbart över tid och för kommande generationer.

Förre KD-ledaren Göran Hägglund och tidigare Metallordföranden Göran Johnsson har fört samtal med delar av arbetsmarknadens parter kring ny pensionslösning.

Vad som inte lyfts fram är att förslaget om höjd pensionsålder riskerar att öka både orättvisan och bristen på jämställdhet. De som har god hälsa, god arbetsmiljö och bra villkor kan fylla på pensionspåsen genom att arbeta längre.

Men återigen är det kvinnor i välfärdssektorn som drabbas hårdast.

Många av våra medlemmar; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor orkar inte ens arbeta heltid idag eller ett helt yrkesliv.

Arbetsmiljön och arbetsvillkoren gör att många medlemmar själva blir sjuka av att vårda. Det måste vi ändra på. Det här är våra förslag:

1. En arbetsmiljö där heltid är möjligt. Vårdförbundets undersökning visar att 40 procent av intensivvårds- och anestesisjuksköterskorna inte orkar arbeta heltid. Det är en orimlig situation när bristen på specialistsjuksköterskor gör att vårdplatser hålls stängda och vårdköerna växer. Konsekvensen av att många arbetar deltid för att klara sin egen hälsa, blir en betydligt lägre pension när den dagen kommer.

2. Tid för vila och återhämtning. Sjuksköterskor och barnmorskor som jobbar dag/kväll/natt på rullande scheman måste få möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen. Pressade scheman leder till stress som leder till ökad sjukskrivning och ännu större svårigheter att bemanna – så är den onda cirkeln igång. Att sjuktalen ökar innebär förstås lidande för våra medlemmar, men det kostar också samhället stora summor och drabbar både vårdens utveckling och patientsäkerheten.

3. Bättre lönevillkor där specialistutbildning ger utdelning. Vi behöver lönevillkor som gör att fler vill arbeta i hälso- och sjukvården och stanna kvar. Dagens löneläge och sammanpressade lönestruktur gynnar inte den utvecklingen. Vi vill ha attraktiva arbetsgivare som premierar duktiga medarbetare och där specialistutbildning lönar sig. Vårdförbundets färska livslönerapport visar att en specialistsjuksköterska endast tjänar 600 000 kronor mer under ett yrkesliv än en legitimerad sjuksköterska.

Vi behöver en arbetsmiljö som gör att vi orkar arbeta heltid under ett helt yrkesliv och som inte gör oss sjuka. Innan dess är det är osannolikt att vi kan jobba ännu längre.

Gör om och gör rätt!

Sineva Ribeiro
Ordförande Vårdförbundet

Relaterad artikel