Direktförsäljning i gårdsbutiker kan på sikt äventyra folkhälsan, skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, och Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges Läkarförbund i Sydsvenskan.

Flertalet läkare och sjuksköterskor har erfarenheter av patienter som skadats eller på annat sätt farit illa till följd av alkoholberusning. Alla som tjänstgjort en lördagskväll på en akutmottagning vet detta alltför väl. Utöver dessa akuta och ofta dramatiska händelser ökar alkoholen sjukligheten inom i stort alla medicinska områden.

Den svenska situationen är förhållandevis gynnsam i ett europeiskt perspektiv. Både konsumtion, sjuklighet och dödlighet är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet. En framsynt alkoholpolitik som effektivt minskat det skadliga drickandet bidrar till detta.

Alkoholmonopol effektivt medel i folkhälsopolitiken
Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkoholdrycker spelar en avgörande roll. En internationell forskargrupp uppskattade nyligen att en avreglering av alkoholförsäljningen - försäljning i livsmedelsbutiker - i Sverige skulle leda till 2 000 fler dödsfall per år, 20 000 fler polisrapporterade misshandelsfall och 11 miljoner fler sjukdagar.

Forskare har länge framhållit alkoholmonopolet som ett effektivt medel i folkhälsopolitiken. Alkoholmonopol är också ett viktigt inslag i Världshälsoorganisationens (WHO) nyligen antagna alkoholstrategi.
Sverige har arbetat hårt för att strategin skulle antas. Förslaget om att införa direktförsäljning från svenska alkoholproducenter på tillverkningsställen, så kallad gårdsförsäljning framstår därför som riskabelt. Ett förslag som kan underminera Systembolagets monopolställning.

Krav från kommersiella aktörer
Om vi tillåter direktförsäljning inför antaganden om goda effekter för glesbygd och turism, kan det bli svårt att hålla emot kraven från andra kommersiella aktörer som vill sälja alkohol.

Systembolagets monopol har godkänts av EG-domstolen av folkhälsoskäl. Förutsättningen är dock att alkoholproducenter i alla EU-länder har samma chans att komma in på den svenska marknaden. Att enbart svenska alkoholdrycker skulle kunna säljas direkt till konsumenterna skulle troligen vara diskriminerande. Om alla tillverkare av "gårdsalkohol" inom EU skulle få rätt att sälja sina varor i Sverige, som EG-rätten kräver, skulle detaljhandelsmonopolet försvinna.

Direktförsäljning äventyrar folkhälsan
Direktförsäljning innebär alltså att Systembolagets positiva effekter för hälsan äventyras. Dagsfärsk statistik från Folkhälsoinstitutet visar att det finns 300 000 alkoholberoende vuxna i Sverige. Till det kommer 700 000 i riskbruk. Det innebär såväl stora kostnader för samhället som lidande för den enskilde och att hundratusentals barn tvingas växa upp i missbruksfamiljer.

Senare års medicinska forskning har dessutom kopplat alkohol till över 60 olika sjukdomar. Den samlade samhällsnotan för alkoholskadorna har beräknats till 50 miljarder kronor, varav 5 miljarder inom sjukvården. Kostnader som skulle bli betydligt större utan Systembolaget.

Från hälso- och sjukvårdens perspektiv är detta helt oacceptabelt. Vi står redan inför omfattande utmaningar för att klara de vårdbehov som en åldrande befolkning innebär.

Stora vinster finns att hämta genom förebyggande insatser, där minskad alkoholkonsumtion är ett viktigt inslag. Att sätta Systembolagets monopol på spel innebär klart ökade risker för folkhälsan.

Anna-Karin Eklund, Förbundsordförande Vårdförbundet
Eva Nilsson Bågenholm, Ordförande Sveriges Läkarförbund