Fler barnmorskor måste coronatestas

Den som känner minsta symptom måste stanna hemma, vilket innebär att en redan slimmad personalgrupp blir ännu mindre. Fler barnmorskor behöver testas för covid-19 så att de kan fortsätta arbeta om de inte är smittbärare, skriver Vårdförbundet.

Vårdförbundet organiserar landets barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. De är nyckelgrupper som mobiliserar för att hantera utmaningar i coronautbrottets spår. Vård som kan anstå skjuts upp för att så mycket resurser som möjligt ska kunna föras över till att vårda dem som blivit allvarligt sjuka i covid-19 och det är rätt och riktigt. Men den vård som inte kan anstå måste fungera, så som mödrahälsovården och förlossningsvården exempelvis. 

Att minimera risker för den gravida och födande kvinnan, barnet och personalen är en naturlig del av mödrahälsovården och förlossningsvården och det finns upparbetad kunskap och rutiner för hur vården hanterar utbrott av smittsamma sjukdomar. Coronaviruset är dock nytt, vilket innebär att barnmorskor måste hålla sig à jour med forskningen runt förlossning och covid-19 i realtid så att vi kan möta varje gravid och födande kvinna med den bästa tillgängliga kunskapen.

Personalbristen förvärras

Nu samordnar sig landets barnmorskor och utvecklar vården för kvinnor med misstänkt eller konstaterad infektion i samband med graviditet och förlossning. Vi vidtar samtidigt skyddsåtgärder för att förhindra smitta att komma in på mottagningarna och avdelningarna.

Samtidigt brottas hela vårdkedjan från mödrahälsovården till förlossningsvården med samma utmaningar som alla andra. Den som känner minsta symptom måste stanna hemma, vilket innebär att en redan slimmad personalgrupp blir ännu mindre. Vårdförbundet vill att fler barnmorskor testas för covid-19 så att de kan fortsätta arbeta om de inte är smittbärare.

Irritation mot personalen

Det är också viktigt att den födande kvinnan känner sig trygg inför en förlossning och här bidrar ofta en partner eller annan närstående mycket. Nu har det införts restriktioner för anhöriga vilket skapar en oro och irritation, som ibland riktas emot barnmorskorna. På förlossningen får max en anhörig komma in, men denne måste vara frisk. Minsta tecken på förkylning kan få till följd att vissa får föda ensamma.

Vi som barnmorskor informerar den gravida om att det går att ha en annan anhörig eller vän med sig om partnern skulle bli sjuk när det är dags, för att slippa föda ensam. Den födande riskerar ändå att känna sig otrygg, något som barnmorskorna måste kompensera för, vilket skapar en etisk stress när man inte hinner med. Det är också viktigt att de riktlinjer som finns inom kvinnosjukvården när det gäller graviditet, förlossning och covid-19 är samma i hela landet, för att undvika att skapa ytterligare oro.

Yrket behöver uppvärderas

Det finns ett före, ett under och ett efter coronakrisen och nu handlar allt om att lösa den akuta situationen. Efter detta får ingen glömma vikten av en långsiktig personalpolitik som gör vården mer kristålig. Vi har länge arbetat för att barnmorskor inom förlossningsvården ska arbeta efter konceptet ”en barnmorska – en födande” för att kunna erbjuda det stöd som den födande kvinnan behöver och för en hög patientsäkerhet. 

Barnmorskornas fyra och ett halvt år långa akademiska utbildning måste börja värderas rätt av arbetsgivarna. Kvinnovård och kvinnohälsa har varit nedprioriterat för länge. Nu säger kvinnor ifrån och accepterar inte längre sämre tillgänglighet eller sämre vård och det är barnmorskorna som i dag får svara upp mot dessa självklara krav utan att själva ha rätt förutsättningar. Våra medlemmar är oerhört lojala med patienterna och gör allt vi kan i denna svåra tid – när vi väl är ute på andra sidan coronatunneln vill vi att arbetsgivarna börjar värdera våra insatser rätt.

 

Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Marie-Charlotte Nilsson, barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Läs artikeln i Expressen