En minut på ett år – 68 år kvar tills kvinnor har lön hela dagen?

Jämfört med förra året får kvinnor betalt en minut mer per dag och 15:51-rörelsen har bytt namn till 15:52-rörelsen. I år jobbar kvinnor gratis efter kl. 15:52. Varje dag. Med den förbättringstakten är det 68 år kvar tills även kvinnor har lön hela dagen. En förändring i raskare takt kräver åtgärder. Vi i 15:52-rörelsen har några förslag.

Förra året bildades 15:51-rörelsen på initiativ av Sveriges Kvinnolobby. Med historisk bredd gjorde politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer gemensam sak kring ett mål – jämställda löner. Vårt budskap var och är att även kvinnor ska ha lön hela dagen.

2 miljoner kronor under ett yrkesliv

Kvinnors lön är i snitt 14,1 procent lägre än mänsberäknat på en medellön, som omräknats till heltid. Det betyder att en genomsnittlig kvinna tjänar 4400 kronor mindre i månaden än en genomsnittlig man. Eller att kvinnor varje år får 52 000 kronor mindre i plånboken än män. Under ett arbetsliv blir det drygt 2 miljoner kronor. Om deltidslönerna inte räknas upp till heltider blir skillnaden 3,6 miljoner kronor.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män börjar redan vid de första jobben.Under resten av arbetslivet ökar skillnaderna. Och männens löner är inte bara högre, män har också en större lönespridning, vilket ger en bättre löneutveckling under yrkeslivet. Den minsta löneskillnaden finns i kommunal sektor. Där är också lönenivån lägst. Den största löneskillnaden finns i privat sektor bland tjänstemannayrken. Där är lönenivån högst.

Den officiella statistiken innehåller flera bekymmersamma fakta. Som att kvinnodominerade yrken ofta är organiserade utifrån deltider, att kvinnor utför mer obetalt arbete och att kvinnor tar ut 76 procent av föräldraledighetsdagarna. Medan kvinnors deltidsjobbande påverkas av antalet barn och av det yngsta barnets ålder, är det inte så för män. Däremot tjänar män mer ju fler barn de har.

Kraftfulla strukturer

Sammantaget finns det kraftfulla strukturer som drar kvinnor bort från betalt arbete vilket återverkar negativt på löner och löneutveckling. Men det finns också mekanismer som gör att kvinnodominerade yrken inte har det löneläge som yrkets kompetens och ansvar borde ge. Många kvinnor arbetar i sådana krävande och värdemässigt diskriminerade yrken.

Fyra förslag 

15:52-rörelsens organisationer är överens om att det krävs ett gemensamt och långsiktigt arbete med en palett av åtgärder för att komma tillrätta med de ojämställda lönerna. Vi sitter inne med mycket kunskaper och har trots våra olika utgångspunkter enats om fyra förslag som skulle föra arbetet framåt:

  • Skärp kraven på lönekartläggningar. I dag ska lönekartläggningar göras av arbetsgivare vart tredje år. Vi vill att det ska ske varje år.
  • Ge JA-Delegationen för jämställdhet i arbetslivet i uppdrag att klarlägga de mekanismersom skapar värdediskrimineringoch ojämställda löner,och attge förslag på hur värdediskriminering kan motverkas.
  • Stimulera ett jämställt uttag av föräldraledigheten. Arbeta för att kvinnors och mäns ansvar för hem och familj delas lika. Detta finns inskrivet i Handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking som Sverige undertecknade redan 1995.
  • Ge kvinnor och män samma rätt till heltidsarbete.Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är ekonomisk självständighet livet ut.

I dag klockan 15:52 uppmärksammar tusentals kvinnor och män att den betalda arbetstiden för kvinnor är slut genom att delta i manifestationer runt om i landet och i sociala medier. Tiden rinner iväg. Vi har inte råd att vänta 68 år på att låta kvinnor få lön hela dagen!

Amineh Kakabaveh, Ordförande, Varken hora eller kuvad
Annelie Nordström, Förbundsordförande, Kommunal 
Annika Strandhäll, Förbundsordförande Vision
Birgitta Wistrand, Ordförande, Fredrika Bremer Förbundet
Carina Ohlsson, Ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Ewa Larsson, Ordförande, Gröna kvinnor
Eva Nordmark, Ordförande, TCO
Gertrud Åström, Ordförande, Sveriges Kvinnolobby 
Gudrun Tiberg, Ansvarig, Kvinnor för Fred, väst
Gunilla Hjelm, Ordförande, Centerkvinnorna
Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Helena Hellström Gefwert, Ordförande, Miljöpartiets jämställdhetskommitté
Kirsti Kolthoff, Ordförande, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Lena Sommestad, Förbundsordförande, S-kvinnor
Maria Fälth, Förbundsordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets
Sineva Ribeiro, Ordförande, Vårdförbundet
Sophia Lövgren, Generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar
Stina Svensson, Talesperson, Feministiskt initiativ
Susanna Gideonsson, Vice ordförande, Handels
Veli-Pekka Säikkälä, Avtalssekreterare och vice förbundsordförande, IF Metall