Att besöka en vingård på Öland, Gotland eller i Skåne kan upplevas som både exotiskt och trevligt. Det goda vinet man provsmakat vill man kanske köpa en flaska eller två av. En internationell forskargrupp uppskattar dock att en avreglering av alkoholförsäljningen bland annat skulle leda till 2000 fler dödsfall per år.

Omöjligt behålla Systembolagets monopol

I praktiken är det inte möjligt med gårdsförsäljning om man samtidigt vill behålla Systembolagets monopol. Enligt regeringens utredare går det, trots att det länge låtit så i debatten, inte att tillåta gårdsförsäljning utan att låta de som tillverkar alkohol sälja alkohol från andra länder i sina butiker.

Om det blir lagligt kommer vi att ha ett stort antal små försäljare av öl, vin och sprit, över hela Sverige, som inte har vare sig Systembolagets erfarenhet eller kompetens vad gäller exempelvis åldersgränser. Det skulle få stora konsekvenser för folkhälsan.

Ökad sjuklighet i alla medicinska områden

Flertalet läkare och sjuksköterskor har erfarenheter av patienter som skadats eller på annat sätt farit illa till följd av alkoholberusning. Alla som tjänstgjort en lördagskväll på en akutmottagning vet detta alltför väl.

Utöver dessa akuta och ofta dramatiska händelser ökar alkoholen sjukligheten inom i stort alla medicinska områden.

En internationell forskargrupp uppskattade nyligen att en avreglering av alkoholförsäljningen – försäljning i livsmedelsbutiker – i Sverige skulle leda till 2 000 fler dödsfall per år, 20 000 fler polisrapporterade misshandelsfall och 11 miljoner fler sjukdagar.

Medicinsk forskning har kopplat alkohol till över 60 olika sjukdomar.

50 miljarder kronor

Samhällsnotan för alkoholskadorna beräknas till 50 miljarder kronor, varav 5 miljarder inom sjukvården. Kostnader som skulle bli betydligt större utan Systembolaget.

Ny statistik från Folkhälsoinstitutet visar att det redan idag finns 300 000 alkoholberoende vuxna i Sverige. Till det kommer 700 000 i riskbruk. Det innebär stora kostnader för samhället och lidande för den enskilde. Det betyder också att hundratusentals barn tvingas växa upp i missbruksfamiljer.

Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkoholdrycker har godkänts av EG-domstolen av folkhälsoskäl. I ett europeiskt perspektiv är den svenska situationen förhållandevis gynnsam. Både konsumtion, sjuklighet och dödlighet är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet.

Förödande för folkhälsan

Förutsättningen för monopolet är dock att alkoholproducenter i alla EU-länder har samma chans att komma in på den svenska marknaden.

Att enbart svenska alkoholdrycker skulle kunna säljas direkt till konsumenterna skulle troligen vara diskriminerande. Därför kan vi inte införa gårdsförsäljning utan att riskera Systembolaget.

Det i sin tur skulle vara förödande för folkhälsan.

 

Anna Carlstedt Förbundsordförande IOGT/NTO
Anna-Karin Eklund Förbundsordförande Vårdförbundet