”Det är vi som ska utföra avancerad diagnostik”

Jämlik vård kräver att det ska vara legitimerade biomedicinska analytiker som utför undersökningar och analyser inom hälso- och sjukvård, skriver Michelle Dobos Sandell och Susi Nilsson förbunds­styrelseledamöter i Vårdförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Den biomedicinska analytikern med inriktning mot klinisk fysiologi har gedigna specialistkunskaper för att kvalitetssäkra meto­diken, samarbeta professionellt med patienten, förhålla sig kritisk till resultatet samt vidareutveckla metoden för bästa patientsäkerhet.

Dock är resultatet av bristen på legitimerade biomedicinska analytiker att det är väldigt ojämlikt och ibland patientosäkert i vården då patienter får undersökningar och analyser utförda av andra yrkesgrupper än legitimerade biomedicinska analytiker.

Ett exempel på detta är inrättandet av en ny funktion inom ultraljudsdiagnostik på en neurologisk intensivvårdsavdelning.

På flera ställen i Sverige innehas denna funktion av legitimerade biomedicinska analytiker som utför, bedömer och har hela ansvaret för undersökningen, men på ovan nämnda avdelning kommer denna undersökning att utföras av undersköterska eftersom verksamhetschefen har mandat att godkänna detta enligt hälso- och sjukvårdslagen (paragraf 30).

"Resultatet kan bli felaktigt vilket leder till felaktig diagnostik, behandling och eventuella vårdskador."

Vårdförbundet ser risker med att patienter inte kommer att få en undersökning som är patientsäker och bedömd av legitimerad personal. Resultatet kan bli felaktigt vilket leder till felaktig diagnostik, behandling och eventuella vårdskador.Att ersätta biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi med andra yrkesgrupper utan motsvarande utbildning är inte patient­säkert och undersökningsresultatet inte tillförlitligt. Arbetsuppgiften kan av vem som helst utföras enligt beskrivning men vid avsaknad av den teoretiska bakgrunden och förståelsen för de många kritiska moment som finns vid genomförandet, äventyras patientsäkerheten. De kan då varken förhålla sig kritiska till felkällor, bedöma resultatet, eller vidareutveckla metoderna.

 

Michelle Dobos Sandell, leg biomedicinsk analytiker, ordförande i avdelning Kalmar och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet
Susi Nilsson, leg biomedicinsk analytiker, vice ordförande i avdelning Skåne och förbunds­styrelseledamot i Vårdförbundet