Det är en orimlig slutsats att all vårdpersonal ska tvingas städa

Självklart ska det vara rent på våra sjukhus, men det är orimligt att redan hårt pressade högutbildade yrkesgrupper ska utföra ytterligare arbete. Redan i dag är många sjukhus så slimmade att det varken finns tid för reflektion, rast, checklistor, återhämtning eller diskussioner. Det skriver Eva Nowak, Gunilla George och Jane Stegring från Vårdförbundet avdelning Stockholm i en debattartikel i DN den 10 december.

Det är inte rimligt att sjuksköterskor och barnmorskor med 3 till 4,5 års akademisk utbildning och läkare med 5,5 års utbildning ska användas som städare. Vi måste ha rätt kunskap på rätt plats vid rätt tid så också i städet.

Tre ledande socialdemokratiska politiker i Stockholms läns landsting tog i går upp frågan om smuts på sjukhus. Det är bra att Socialdemokraterna står upp för att det ska vara rent på våra sjukhus. En självklarhet som alla borde ställa sig bakom för att nå en nollvision för vårdskador.

Men det är inte politikens uppgift att säga hur det ska gå till. Det måste precis som på S:t Göran vara ett beslut i verksamheten. Det är där kunskapen finns och det är där arbetet ska organiseras.

Bristande hygien, smuts och snusk måste självklart åtgärdas. Förr hade sjukhusen sin egen städorganisation med städledare och städpersonal som ingick i sjukhusets personalstyrka. När man lade ut städ på entreprenad har det inte lyckats väl på alla håll. Man måste precis som vid alla andra upphandlingar ställa krav på exakt vad det är för resultat man vill ha.

Det finns säkert många olika sätt att lösa frågan om hur arbetet kan organiseras och vilka som ska utföra arbetsuppgiften. På Södersjukhuset har man anställt personer som har till uppgift att svara för service runt vårdteamet. Det sker redan i dag. Det är också ett sätt att introducera exempelvis unga människor till vården utan att ställa krav på att de har en vårdutbildning.

Läkarens profession är medicin. Sjuksköterskans profession är omvårdnad. Sjuksköterskan är inte en miniläkare utan dessa professioner kompletterar varandra i team för patientens bästa.

Vårdprofessionernas ansvar är självklart att se till att de har exempelvis en god handhygien, handskar vid provtagning och sårvård, kortärmat, så kallad patientnära städning, uppsatt hår och att smyckena lämnas hemma.

Men att gå från en uppgift att ta hand om smuts och snusk, vid exempelvis toalettstädning, till att ta hand om en patient som behöver ett så rent omhändertagande som möjligt är en fara för patientsäkerheten och kan orsaka en vårdrelaterad infektion.

Vi undrar om Socialdemokraterna även tycker att rektorer och lärare ska städa smutsiga skoltoaletter eftersom flickor hellre håller sig än går på toaletten i skolan.

Det är orimligt att redan hårt pressade högutbildade yrkesgrupper ska utföra ytterligare arbete som dessutom sköts mycket bättre av andra yrkesgrupper.

Samtidigt har vi tagit del av Socialstyrelsens granskning av akutmottagningarna som visade att endast två klarade sig ifrån kritik när det gäller patientsäkerheten. Socialstyrelsen visade att personal utan legitimation gör viktiga bedömningar av patienter på akuten.

Redan i dag är många sjukhus så slimmade att det varken finns tid för reflektion, rast, checklistor, återhämtning eller diskussioner om vad som blev bra och vad som kunde göras bättre, vilket självklart är en stor risk för patientsäkerheten.

Med sitt inlägg pekar skribenterna på att det för några yrkesgrupper i vården finns tid över för att utföra fler städuppgifter. Det påståendet saknar grund.

Vi vill be de tre socialdemokraterna att fundera en gång till på hur de tycker att vården ska organiseras.

Eva Nowak, ordförande Vårdförbundet, avd Stockholm
Gunilla George, vice ordförande Vårdförbundet, avd Stockholm
Jane Stegring, vice ordförande Vårdförbundet, avd Stockholm.