Debatt: "Varje dag släcks åtta människoliv i onödan"

Inför en nationell nollvision när det gäller vårdskador. En del landsting och kommuner har en sådan vision, till exempel Region Skåne. Men det pågår inget aktivt arbete för att förvandla den till verklighet. Det skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet och Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet avdelning Skåne i Sydsvenskan i dag.

Varje år dör cirka 3 000 personer i Sverige till följd av skador som uppstått genom att de varit i kontakt med sjukvården. Det betyder att varje dag släcks åtta människoliv i onödan.

Torbjörn Hammar och Bengt-Åke Leander är två av de många anhöriga som mist sina livskamrater på grund av misstag i vården. I det ena fallet ledde en ”enkel” skärskada till döden efter besök på akuten, i det andra medförde missar och felbehandlingar i samband med cancer att en person miste livet.

Torbjörn Hammar och Bengt-Åke Leander uppvaktar politiker och beslutsfattare, skriver debattartiklar och demonstrerar, men makthavarna verkar döva.

En undersökning som gjorts av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar att 14 procent av de patienter som vänder sig till den svenska sjukvården drabbas av vårdskador. Under en tremånadersperiod granskades 3 900 journaler från sjukhus i hela Sverige. De visade att vårdrelaterade infektioner stod för 40 procent av skadorna. Därefter kom läkemedelsrelaterade skador med 12 procent och kirurgiska skador med 11 procent.

Vårdförbundet har länge velat ha en nationell nollvision när det gäller vårdskador, men hittills har regering och riksdag ansett att det är upp till varje landsting och kommun om och hur de vill arbeta med att förebygga vårdskador.

En del landsting och kommuner har en nollvision för vårdskador, till exempel Region Skåne. Men varken i Skåne eller på särskilt många andra håll finns ett aktivt arbete för att förvandla visionen till verklighet. Antalet vårdplatser och personalstyrkan utökas inte i den takt som behövs.

Trots att allt fler skador rapporteras är mörkertalet fortfarande stort, enligt flera forskare. Till exempel visar sjuksköterskan Annica Öhrn i sin avhandling i hälso- och sjukvårdsanalys att få av de vårdskador som skrivs in i journaler rapporteras vidare.

Vårdskador handlar förstås om stora summor pengar, ofta gör de att patienterna behöver mer vård, men framför allt medför vårdskador mänskligt lidande. Patienter som felbehandlas och i värsta fall dör ger upphov till förtvivlan och sorg.

När fler och allt mer komplicerade arbetsmoment ska utföras av allt färre personer begås misstag. Det är egentligen inte så konstigt. Någon ”luft” i systemet finns inte längre.

Trötthet föder misstag. Dessutom arbetar många inom vården både dagpass och nattpass samma vecka i ett rotationsschema med en veckoarbetstid på 38,25 timmar. Arbetsgivarna kallar det ofta för effektiviseringar i tron att det sparar pengar. Men i verkligheten blir det dyrare. Övertiden, sjukskrivningarna och personalomsättningen ökar. Och lidandet ökar.

Varje beslut om nerdragningar av vårdplatser och personal leder allt längre bort från en nollvision och i värsta fall till döden. Vårdförbundet uppmanar tillsammans med Torbjörn Hammar och Bengt-Åke Leander alla regioner, landsting och kommuner att varje gång en förändring sker i vården ha en nollvision för patientskador som utgångspunkt. Starta ett omfattande och genomgripande arbete för att förhindra ytterligare lidande för patienter och anhöriga!

Inför sommaren har sjukvården runt om i landet behov av många tusen vikarierande sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. De stora arbetsgivarna, som Region Skåne, erbjuder nyutexaminerade sjuksköterskor 22 000 kronor i månaden, en summa som de flesta tackar nej till. De får bättre betalt någon annanstans. Patientsäkerheten är alltså i fara i sommar igen.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Mats Runsten, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne