Debatt: Så löser vi vårdkrisen

Vårdkris, stress, personalbrist, platsbrist och risk för patientsäkerheten. Så inleder vi sommaren 2013. Tyvärr finns det inga enkla lösningar på vårdens problem. Det kommer att kosta pengar och det kommer att ta tid, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

”Det är ingen fara för patientsäkerheten”, hävdar ansvariga politiker. Men självklart är vården mindre säker när erfaren och kompetent personal inte ersätts.

Patienter blir lidande när trycket inom många verksamheter är så stort. Det är förstås också riskfyllt att vårda patienter på ”fel” avdelning och att hänvisa en kvinna i aktivt värkarbete flera mil bort.

Bristen på vikarierande sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor under semesterperioden är ett hot mot trygg, god och säker vård.

Patienter drabbas när vårdplatser stängs och operationer skjuts upp. Dessutom drabbar den usla arbetsmiljön i högsta grad våra medlemmar.

Tre återkommande åtgärder

Vårdgivare över hela landet har tre återkommande åtgärder för att försöka lösa situationen:

  • Öka övertidsarbetet.
  • Genom olika bonussystem påverka medarbetarna att välja andra tider på året för sin semester

Dessa åtgärder underlättar knappast nyrekrytering. Medlemmar i Vårdförbundet lockas inte av dålig arbetsmiljö och en allt tyngre arbetsbörda.

Tre hållbara lösningar

Vårdförbundet vill istället föreslå tre hållbara lösningar:

  • Rätt kunskap ska finnas på rätt plats i rätt tid. Fler legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ger en trygg och säker vård.
  • Bättre arbetsmiljö med tid för reflektion. Fyra veckors sammanhängande sommarsemester är en lagstadgad rättighet. Alla behöver vila och återhämtning. Tid för reflektion och ständigt förbättringsarbete måste planeras in. Annars finns inte förutsättningar för att utveckla och effektivisera vården med hjälp av vår professionella kunskap.
  • Bra lön.  Ett bra löneläge och en god löneutveckling är en förutsättning för att rekrytera och behålla kompetent personal inom vården. Vi vill se en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen. Våra medlemmar ska värderas utifrån sin kunskap och arbetsinsats. Det är arbetsgivarens ansvar att lönebildningen fungerar i enlighet med våra avtal.

Vårdcoacher, det vill säga specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som lotsar de mest sjuka patienterna rätt, sparar enligt politikerna miljarder åt landstingen. Låt våra medlemmar få del av pengarna i form av högre lön och högre ingångslön. Ta tillvara våra medlemmars utvecklingsidéer, exempelvis mobil röntgen, höftlinjen, snabbspår till rätt avdelning direkt för stroke och hjärtinfarkt utan att passera akuten.

Vården har hamnat i en ond cirkel som måste brytas.

Vi behöver rimliga villkor för att kunna bidra till att vården ska vara effektiv och säker. Det är den enda vägen framåt för Sveriges välfärd. Allt annat vore ett misslyckande.

Sineva Ribeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet