Debatt: Högre löner och bättre arbetsmiljö löser vårdkrisen

Kris, personalbrist, platsbrist, oro, säkerhetsrisk, ilska, stress. Det är några av de vanligaste orden om vården på tidningssidor och löpsedlar just nu. Och då har sommarsemestrarna inte ens börjat. Tyvärr finns det inga enkla lösningar på vårdens problem. Det kommer att kosta pengar och det kommer att ta tid att åtgärda bristerna. Men som vi i Vårdförbundet ser det har vi inget val.

Trycket på förlossningsvården är enormt och barnmorskor har fått nog. På Södra Älvsborgs sjukhus går personalen på knäna och Vårdförbundet har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket. I Vingåker får de klara sig utan ambulans i sommar, eftersom de inte kan anställa vikarier. I Skaraborg får militären köra ambulans eftersom det inte finns ambulanssjuksköterskor att tillgå. Arvika sjukhus måste betala vite om inte arbetsmiljön blir bättre. Och även på Östersunds sjukhus har Vårdförbundet satt ner foten och begär arbetsmiljöåtgärder.

Alla lokala avdelningar som svarat på Vårdförbundets undersökning om sommarsituationen upplever att bristen på vikarier under semesterperioden hotar patientsäkerheten. Så inleder vi sommaren 2013. Och det kan bli värre.

60 procent rapporterar om allvarlig brist

I Vårdförbundets nya rapport om sommarbemanning inom vården uppger nästan sextio procent av de lokala avdelningarna att det kommer att bli en allvarlig brist på sjuksköterskor inom den offentligt producerade vården. Även för barnmorskor, specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor ser situationen ytterst bekymmersam ut. Förutsättningarna är om möjligt ännu sämre inför den här sommaren än i fjol.

I de flesta regioner (över 80 procent) planerar man också att stänga enheter på grund av brist på vikarier. Förra året var det "bara" 50 procent av de lokala avdelningarna som uppgav det som en åtgärd.

Hotar patientsäkerheten

"Det är ingen fara för patientsäkerheten", hävdar ansvariga politiker. Men självklart är vården mindre säker när erfaren och kompetent personal inte ersätts. Patienter blir lidande när trycket inom många verksamheter är så stort. Det är förstås också riskfyllt att hänvisa en kvinna i aktivt värkarbete flera mil bort.

Patienter drabbas när vårdplatser stängs och operationer skjuts upp. Dessutom drabbar den usla arbetsmiljön i högsta grad våra medlemmar.

Tre återkommande åtgärder

Vårdgivare över hela landet har tre återkommande åtgärder för att försöka lösa situationen:

  • Minska antalet vårdplatser
  • Öka övertidsarbetet
  • Genom olika bonussystem påverka medarbetarna att välja andra tider på året för sin semester

Dessa åtgärder underlättar knappast nyrekrytering. Medlemmar i Vårdförbundet lockas inte av dålig arbetsmiljö och en allt tyngre arbetsbörda.

Tre hållbara lösningar

Vårdförbundet vill istället föreslå tre hållbara lösningar:

  1. Rätt bemanning. Rätt kunskap ska finnas på rätt plats i rätt tid. Fler legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ger en trygg och säker vård.
  2. Bättre arbetsmiljö med tid för reflektion. Fyra veckors sammanhängande sommarsemester är en lagstadgad rättighet. Alla behöver vila och återhämtning. Tid för reflektion och ständigt förbättringsarbete måste planeras in. Annars finns inte förutsättningar för att utveckla och effektivisera vården med hjälp av vår professionella kunskap.
  3. Bra lön. Ett bra löneläge och en god löneutveckling är en förutsättning för att rekrytera och behålla kompetent personal inom vården. Vi vill se en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen. Våra medlemmar ska värderas utifrån sin kunskap och arbetsinsats. Det är arbetsgivarens ansvar att lönebildningen fungerar i enlighet med våra avtal.

Istället för bonus: erbjud en god löneutveckling!

Våra Vårdcoacher, det vill säga specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som lotsar patienterna rätt, sparar enligt politikerna miljarder åt landstingen. Låt våra medlemmar få del av pengarna i form av högre lön och högre ingångslön. Ta tillvara våra medlemmars utvecklingsidéer, exempelvis mobil röntgen, höftlinjen, snabbspår till rätt avdelning direkt för stroke och hjärtinfarkt utan att passera akuten.

Vården har hamnat i en ond cirkel som måste brytas. Vi behöver rimliga villkor för att kunna bidra till att vården ska vara effektiv och säker. Det är den enda vägen framåt för Sveriges välfärd. Allt annat vore ett misslyckande.Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet