Bristen på specialistsjuksköterskor riskerar kvaliteten i sjukvården

Idag, den 28 januari, äger Specialistsjuksköterskans dag rum i Stockholm. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet kräver en ny handlingsplan för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Vården genomgår en mycket snabb utveckling på flera plan. Den blir allt mer komplex och kompetenskraven ökar.

Trots detta har de specialistutbildade sjuksköterskorna blivit färre, både till antal och som andel av sjuksköterskekåren. Mellan 1995 – 2005 minskade antalet specialistutbildade med drygt 5,500 och andelen specialistutbildade från 67 procent till 53 procent under samma period.