Bristen på barnsjuksköterskor orsakar kris i barnsjukvården

Krisen i barnsjukvården blir alltmer akut. Bristen på barnsjuksköterskor gör att de svårast sjuka barnen inte alltid får den vård de har rätt till. Vi barnsjuksköterskor undrar: Vilken kvalitet vill samhället ha för våra svårast sjuka barn och deras familjer? skriver Gunilla George med flera barnsjuksköterskor i Dagens Medicin. Nationell kartläggning av bristen och intervjuer med Sineva Ribeiro och barnsjuksköterskor i Ekot.

På avdelningar i slutenvården på exempelvis Astrid Lindgrens barnsjukhus är ungefär hälften specialistutbildade barnsjuksköterskor medan andelen är betydligt högre på mottagningarna. Tidigare hade en barnsjuksköterska ansvar för fyra svårt sjuka barn. Nu handlar det ofta om sju till åtta barn och ständiga överbeläggningar.

Vi specialistsjuksköterskor som vårdar barn måste dessutom ha kunskaper i hur vi bemöter syskon och föräldrar. Ett svårt sjukt barn innebär ofta en kris i familjen. Vi vårdar hela familjen. Om vi gör fel på grund av stress skapas trauman för livet. Vi behöver arbeta i ett lugnare tempo som får barnen och deras anhöriga att känna sig trygga. Då går allt lättare vid nästa behandling och vi spar tid. Ett tyst och "snällt" barn kan för en oerfaren sjuksköterska te sig enkelt men i själva verket kan det handla om att barnet har väldigt ont eller befinner sig i ett livshotande tillstånd. Det krävs ett tränat öga och specialistkunskap för att se det.

Många barnsjuksköterskor söker sig istället till barnavårdscentraler och elevhälsan. Dessa arbeten är det konkurrens om medan det är svårt att locka specialistsjuksköterskor till slutenvården. På en del avdelningar kan sjuksköterskor bytas ut en gång i halvåret eftersom de säger upp sig på grund av ohållbara arbetsvillkor. Ibland försöker arbetsgivaren bemanna med inhyrda sjuksköterskor utan specialistutbildning. Det är inte bra för de svårast sjuka barnen som behöver kontinuitet av en och samma specialistsjuksköterska. Barnen läggs också på "fel" avdelning på grund av platsbrist där spetskompetens och kunskap saknas. Det är inte patientsäkert.

Det är populärt att skapa lättakuter av olika slag på våra sjukhus. Politiker och arbetsgivare plockar gärna poäng på det. Men det är inte barnen med enklare åkommor som behöver de stora resurserna. Det är svårt sjuka barn, exempelvis cancersjuka barn, som behöver en specialistutbildad sjuksköterska som familjen kan knyta an till för att genomgå den svåra behandlingen. Vissa barn har tvingats resa till olika landsting för att få sin livsviktiga behandling.

Bristen på specialistsjuksköterskor gör att både cancersjuka barn, deras syskon och föräldrar slits upp ur sin vardag. Det är inte bara ett glesbygdsproblem utan drabbar även familjer i storstadsregioner. Det har heller inte gått att hålla vården till ett landsting utanför det egna utan bristen på specialistsjuksköterskor har gjort att familjer tvingas flacka runt när de befinner sig i den mest utsatta av livssituationer.

Det är både ett problem med för få specialistutbildade sjuksköterskor och för få vårdplatser. Läkarna på akutmottagningarna har svårt att hitta en vårdplats för de sjuka barnen. På grund av platsbrist skickas svårt sjuka barn även runt mellan sjukhusen i exempelvis Stockholm. Bristen drabbar också barn med allvarliga kroniska sjukdomar eftersom planerad vård får skjutas upp.

Det här är oacceptabelt. Vi barnsjuksköterskor kräver:

  • Gör vårdmiljön attraktiv så att fler specialistsjuksköterskor söker sig till barnsjukvården och stannar kvar.
  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, d.v.s. betald specialistutbildning så att vi får fler barnsjuksköterskor för de svårast sjuka barnen. Ta tillvara vår kunskap och värdera oss rätt.
  • Inför personcentrerad vård. Den bygger på ömsesidig respekt. Å ena sidan barnets, patientens och anhörigas kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, å andra sidan vårdpersonalens kunskap om sjukdomen på en generell nivå.

 

Magdalena Boije, leg barnsjuksköterska
Annika Carlgren, leg barnsjuksköterska
Gunilla George, leg barnsjuksköterska vice ordförande Vårdförbundet avdelning Stockholm
Matz Lundqvist, leg barnsjuksköterska