Bristen på sjuksköterskor beror på att arbetsvillkoren är så dåliga att vi i dagsläget har tiotusentals sjuksköterskor som arbetar med något helt annat än de är utbildade för, skriver Anne Karin Höglund och Robin Åberg, Vårdförbundet Västra Götaland.

Alla är överens om att sommarsituationen på sjukhusen nu är värre än någonsin tidigare och alla vet varför!

Regionens egen analys, gjord av regionchefsläkare Brezicka lyder:
"Brist på vårdplatser, som huvudsakligen grundar sig på brist på sjuksköterskor, medför ökad risk för överbeläggningar vilket ökar risken för vårdskador och minskad rapporteringsbenägenhet."

Vårdförbundets medlemmar gör vad de kan; jobbar smartare, springer fortare, slutar ta rast både för mat och toabesök. Trots det ökar risken för patientskador.

Bristen beror i sin tur på att arbetsvillkoren för sjuksköterskor är så dåliga att vi i dagsläget har tiotusentals sjuksköterskor som arbetar med något helt annat än de är utbildade för.

Politiker och tjänstemäns kreativitet är stor. Man försöker att hitta lösningar utan att lösa det egentliga problemet.

Nationellt vill man lösa bristen med att utbilda fler. Varför? Ska vi utbilda ännu fler för att de sedan ska välja andra yrken därför att lönen, arbetstiderna och arbetsmiljön är så dåliga?

Dåliga lösningar

En annan lösning är workshifting eller så kallad uppgiftsväxling. Det vill säga att låta undersköterskor och ekonomipersonal göra sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Det är en oroväckande utveckling om det är patientsäkerhet man är intresserad av. Det finns forskning som visar att dödligheten och onödiga vårdrelaterade skador ökar när antalet sjuksköterskor minskar.

Ytterligare en dålig lösning är att man betalar redan utsliten personal för att inte ta sin sommarsemester. Det innebär att "sommarbemanningen" fortsätter resten av året när den flyttade semestern ska tas ut.

När ska arbetsgivare och politiker förstå att det lönar sig att betala arbetskraften dess sanna värde? Vi vågar hävda att nyckeln till att snabbt och enkelt lösa vårdens problem på sommaren och resten av året är att behandla våra professioner med respekt. Respekt betyder lön, arbetstider och arbetsmiljö som motsvarar det ansvar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker tar för vården och patientsäkerheten. Vårdförbundets medlemmar tar ansvar för vården och gör sitt yttersta och mera därtill, för att patienter inte skall komma till skada. Gör arbetsgivare och politiker det?


Anne Karin Höglund
avdelningsordförande, avdelningsstyrelsen, Vårdförbundet Västra Götaland
Robin Åberg
vice ordförande, avdelningsstyrelsen, Vårdförbundet Västra Götaland