Bättre arbetsvillkor nyckel till förstklassig vård

Just nu pågår förhandlingar om vem som ska ta över styret i Västra Götaland. Vi lyfter de största utmaningarna som detta behöver ta tag i för att skapa en vård i världsklass för alla. Ni som politiker är skyldiga att ge de förutsättningar och det budgetutrymme som behövs för att kunna genomföra dessa. Nånannanismen måste bort – ni har ansvaret! skriver Vårdförbundet.

Vårdförbundet, som organiserar 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är oroade över situationen inom hälso- och sjukvården. När det pratas om vårdköer och stängda vårdplatser är det inte fråga om brist på sängar och rum utan brist på de personalgrupper vi organiserar. Den ansträngda situationen drabbar inte bara våra medlemmar och andra personalkategorier inom vården som lider under stress, av brister i arbetsmiljön och av underbemanning. Den drabbar i allra högsta grad länets invånare den dag de är i behov av vård.

Rätt resurser är avgörande

Västra Götaland har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare men för att uppnå en vård i världsklass måste regionledningen satsa på rätt resurser.

Vårdförbundet vill uppmärksamma att de förhandlingar som pågår mellan de olika partierna ska fokusera på ett antal grundläggande funktioner för att säkerställa att vården fungerar:

En stabil och hållbar grundbemanning . Det är oroväckande att man efter sommaren inte kan öppna stängda vårdplatser igen eftersom det fortfarande råder stor brist på sjuksköterskor och barnmorskor. Inte på grund av verklig brist, utan för att dessa grupper väljer bort regionen som arbetsgivare. Låga löner och en på många ställen katastrofal arbetsmiljö gör att våra medlemmar väljer att lämna sitt yrke – eller i alla fall regionen.

Kombinerat med stopp för inhyrd personal kan det ge förödande konsekvenser för både personal och patienter. Man måste först få en stabil grundbemanning som kan garantera en säker vård innan man sätter stopp för inhyrning.

Vård som utvecklas och vidareutbildning

Utvecklingen sker lämpligast ute i verksamheten där de anställda bidrar med sin kompetens. Arbetsgivaren måste erbjuda förutsättningar för medarbetarna att kunna vidareutbilda sig och för att kunna ta emot studenter och nyutbildade på ett bra sätt.

Vi är positiva till att en del av den så kallade professionsmiljarden används till utbildningsanställningar där sjuksköterskor kan fortbilda sig till specialistsjuksköterskor med lön. Däremot ser vi ser med oro på att skillnaden i lön mellan en nyutbildad sjuksköterska och för en med lång erfarenhet inte är tillräcklig. Det leder till en uppgivenhet bland erfaren personal som i stället för att fördjupa sin kunskap måste flytta runt för att få en bättre löneutveckling. Detta är ett slöseri med kompetens och skickar helt fel signaler till både nyutbildade och rutinerade medarbetare.

Konkurrenskraftiga villkor

Sjuksköterskeyrket har hela Sverige som potentiell arbetsmarknad. Satsningar för att nå målet om konkurrenskraftiga löner och öka regionens attraktionskraft för Vårdförbundets medlemsgrupper är i nuläget bara vackra ord utan substans. Regionen måste sluta ägna sig åt interna lönekarteller som förhindrar enskilda chefer att sätta den lön de behöver för att kunna attrahera rätt kompetens.

Det låga löneläget inom regionen är ett bekymmer när det gäller att rekrytera ny personal, särskilt inom en rad bristyrken. Ett ensidigt beslut om höjd OB som särskilda tillägg kan tas bort lika snabbt som det införs och är inget som i längden ökar regionens attraktionskraft.

Vi manar till en bred styrning av regionen med fokus på vårdens verkliga utmaningar där Vårdförbundet gärna deltar som en konstruktiv part och kommer därför fortsätta att bjuda in partier till samtal.

Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet