Barnmorskor: Södra BB är inte lyxvård

Debatten om Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm har till stor del handlat om ekonomi och kvinnors olika behov har ställts mot varandra. Är det inte i stället viktigare att diskutera vad som är god vård för alla gravida och födande kvinnor? skriver 32 barnmorskor och förtroendevalda i en debattartikel.

Hur förlossningsvården är utformad speglar ett samhälles syn på kvinnor och deras behov. Vård i samband med barnafödande tillhör samhällets bassjukvård och måste få kosta. I den utsatta situation som en förlossning innebär ska kvinnan ha rätt att möta en hälso- och sjukvård som ser till hennes unika behov.

Södra BB är den enda alternativa förlossningsenheten i Sverige i dag. Verksamheten är öppen för alla som uppfyller våra normalkriterier, vilket majoriteten av alla gravida gör.

Dessa kriterier är framtagna av förlossningsläkare och barnläkare för att uppfylla krav gällande patientsäkerhet. Om komplikationer tillstöter under förlossningen stannar familjen kvar på Södra BB och har tillgång till akutsjukhusets alla resurser.

Tanken är att ge vård på rätt nivå, det vill säga av barnmorskor så länge förlossningen är normal. Detta för att läkarresurser ska kunna koncentreras till de kvinnor som bäst behöver deras kompetens.

Denna uppdelning i normal och högriskenhet har i internationell forskning visat sig ge fler normala förlossningar, samtidigt som den är kostnadseffektiv. Enligt information från Södersjukhuset är kostnaden per vårdtillfälle lägre på Södra BB än på den ordinarie förlossningen eftersom vårdtiden är kortare.

Vi välkomnar dock en mer noggrann ekonomisk utredning eftersom en sjukhusekonomi påverkas av många faktorer, inte minst den ersättning som ges per förlossning.

På Södra BB erbjuds kvinnor en vårdkedja med mödravård, förlossningsvård och eftervård av samma barnmorskor i samma lokaler. För att kunna bibehålla kontinuitet och en personcentrerad vård har vi inte fler än 1 400 förlossningar per år.

Under förlossningen är kvinnan garanterad kontinuerligt stöd av en barnmorska vilket innebär en stor trygghet. Vi har nyligen startat ett projekt med eftervård i hemmet för att ytterligare korta vårdtiderna.

Vårdformen är mycket populär. Vi tvingas dagligen avvisa kvinnor i samband med förlossningen eller vid inskrivning till mödravård.

På Södra BB tar vi, tvärtemot kritik som riktats mot oss, hand om kvinnor med missbruk och samarbetar med Beroendecentrum på Rosenlunds Mödravårdsteam. Det här är en grupp gravida som har visat sig ha särskild glädje av vårt arbetssätt.

Lugn och ro med en mindre grupp barnmorskor ger bra möjligheter att hålla samman en ofta komplicerad situation. Många kvinnor med förlossningsrädsla, sjukhusrädsla eller psykisk skörhet söker sig specifikt till Södra BB. Redan under graviditeten får de möjlighet att träffa de barnmorskor som de sedan möter under förlossningen.

Vi barnmorskor på Södra BB menar att vårt arbetssätt ger hög kvalitet och möjlighet till en personcentrerad vård. Det är helt i linje med den utveckling som sker inom den övriga vården.

Vi vill se fler småskaliga enheter med en kontinuerlig vårdkedja över hela Sverige. I samarbete med läkare kan vårdformen även utvecklas för kvinnor med komplicerade graviditeter och förlossningar. I ett internationellt perspektiv är vårdmodeller med olika typer av kontinuerlig vårdkedja inte ovanligt.

Det behövs alternativ och möjlighet att utveckla nya idéer! Framförallt är det dags att fråga kvinnorna och deras familjer hur de vill ha det och utforma vården därefter. Det är att följa hälso- och sjukvårdslagen.

Elisabet Ulén, barnmorska Södra BB
Lena Öberg, barnmorska på Södra BB
Monika Haukirauma, barnmorska på Södra BB
Lilleba Anckers, barnmorska på Södra BB, förtroendevald Vårdförbundet
Linda Platon, barnmorska Södra BB
Mia Heneby, barnmorska Södra BB
Carina Carlsson, barnmorska Södra BB
Lotta Mäckelmann, barnmorska Södra BB
Lisen Arvidson, barnmorska Södra BB
Ann-Sofi Badman, barnmorska Södra BB
Sara Ingerö, barnmorska Södra BB
Anette Sjöstedt, barnmorska Södra BB
Anneli Andersson, barnmorska Södra BB
Eva Nordlund, barnmorska Södra BB
Märta Cullhed Engblom, barnmorska Södra BB
Hanna Sandberg, barnmorska Södra BB
Sara Corell, barnmorska Södra BB
Maria Wigbrant, barnmorska Södra BB
Sofia Karlsson, barnmorska Södra BB
Maria Wänelöf, barnmorska Södra BB
Ulrica Söderlund, barnmorska Södra BB
Caroline Lindvall, barnmorska Södra BB
Cecilia Andersson, barnmorska Södra BB
Lina Rosén, barnmorska Södra BB
Mona Fagerhem, barnmorska Södra BB
Malgorzata Gosia Kiwiorska, barnmorska Södra BB
Mitzi Fernandez Wik, barnmorska Södra BB
Maj Rydström, barnmorska Södra BB
Karin Durén, barnmorska Södra BB
Ann Ljungblom, barnmorska Södra BB
Karin Olsson, barnmorska Södra BB
Maja von Hofsten, barnmorska Södra BB