Barnmorskor: Sluta spara på vår förlossningsvård

På många av landets förlossningskliniker råder idag en riskfylld förlossningskultur där barnmorskor inte har förutsättningar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Bristningsgränsen är nådd och patientsäkerheten hotas, skriver tio barnmorskor från Barnmorskeupproret tillsammans med Sineva Ribeiro på Aftonbladet Debatt.

Storstadsregionerna i landet växer. Det saknas både barnmorskor och förlossningsrum. Trygg och säker förlossningsvård hotas i Stockholm, men även i exempelvis Göteborg, Jönköping, Linköping, Karlstad och Malmö. En av tio kvinnor i Stockholms län hänvisas idag till en annan klinik än den de valt att föda på. Dessutom står vi inför en vår och sommar när många barn föds.

Risk att förlossningen blir ett trauma
En barnmorska har alltid ansvar för två liv, kvinnan och barnet i magen. I Sverige idag har barnmorskan ofta två och ibland till och med tre kvinnor i aktiv förlossning samtidigt. Dessutom finns kvinnor som är på väg in i förlossning och nyförlösta. Barnmorskan skyndar mellan sina patienter och deras partners. Hon kan inte ge den vård och det stöd till paret som de behöver.

Eftersom det inte finns tillräckligt med förlossningsrum tvingas kvinnor ibland föda i mottagningsrum eller liknande där tillgång till medicinsk utrustning och smärtlindring saknas. Det kan bli en traumatisk upplevelse för kvinnan och självklart även för hennes partner.

Redan i mars förra året larmade Vårdförbundet och barnmorskor i Göteborg till Arbetsmiljöverket. Vårdförbundet i Stockholm har larmat. Nyligen gick flera anmälningar från förlossningen i Malmö till Arbetsmiljöverket. Det handlar om både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Stöd och närvaro är avgörande
Internationell forskning visar att kontinuerligt stöd under förlossningen är av största vikt för att undvika akuta kejsarsnitt och förlossning med sugklocka. En lugn och trygg omgivning och en närvarande barnmorska är avgörande för kvinnans upplevelse. Det handlar också om att barnet ska få en god anknytning och att amningen ska komma igång.

Förlossningsupplevelsen har en livslång betydelse. Den påverkar kvinnans framtida hälsa, föräldraskapet och relationen mellan kvinnan och hennes partner. En positiv upplevelse stärker kvinnans självförtroende. En traumatisk upplevelse ökar risken för förlossningsdepression och förlossningsrädsla och kan leda till att en ny graviditet undviks.

Vi vet att färre kvinnor ammar sina barn och att antalet kvinnor som behöver samtalshjälp för att bearbeta en traumatisk förlossning har ökat. Bara på Danderyds sjukhus har antalet kvinnor ökat från 241 som behövde samtal 2007 till 641 kvinnor 2012. Bland kvinnorna i samtal önskade 2007 38 procent kejsarsnitt. 2012 var den siffran uppe i 53 procent. Barnsjuksköterskor på Sveriges barnavårdscentraler vittnar också om kvinnor som behöver bearbeta sina förlossningar.

Kan inte längre säkerställa en patientsäker vård
Men vi bemöts med att sjukhusens enkäter visar att över 90 procent av kvinnorna är nöjda med sin förlossning och vårt arbete. Dessa enkäter delas ut två månader efter förlossningen då kvinnorna är uppfyllda av lyckan över barnet och att förlossningen är över. Forskning visar att det tar längre tid att ta till sig negativa aspekter. Om man frågar kvinnor ett år efter förlossningen är det många fler som ser negativt på sin förlossning.

Enkäterna visar att vi barnmorskor har maskerat bristen på resurser, men nu är situationen sådan att vi inte ens på bekostnad av oss själva klarar av att säkerställa en patientsäker vård.

En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning
Både i Danmark och i Norge är målet en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. I Danmark fick 89 procent av kvinnorna stöd på detta sätt 2012. Föredömligt tycker vi.

För att kunna ge en trygg och säker vård kräver vi:

  • Häv omedelbart de sparbeting som finns för förlossningsvården
  • En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning
  • Fler barnmorskor i förlossningsvården och i alla beslutande organ
  • Höj förlossningspengen som legat på samma nivå i många år
  • Fler förlossningsrum
  • Ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar vid planeringen av förlossningsvården

Kvinnor föder barn kanske en, två eller tre gånger i livet. Det är unika livsavgörande händelser. I Sverige år 2013 ska vi ha råd att ge varje kvinna och hennes partner en bra upplevelse. Vi ser det som en rättighet för alla kvinnor, deras partners och deras barn.

Anna Akselsson, leg barnmorska
Cecilia Lind, leg barnmorska, ordförande i Stockholm Barnmorskesällskap
Elisabet Ulén, leg barnmorska
Eva Nordlund, leg barnmorska, förtroendevald Vårdförbundet
Ia Jeppsson, leg barnmorska
Kristina Silfver, leg barnmorska
Ulrica Forsell Lindgren, leg barnmorska
Lisen Arvidson, leg barnmorska
Lena Strandberg, leg barnmorska
Kin Lange, leg barnmorska
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet