Barnmorskor och Vårdförbundet jobbar ihop

I DN 28 april skriver Maria Schottenius en fin text om att barnmorskor omedelbart måste värderas högre. Värderingen av våra fyra professioner är något Vårdförbundet dagligen arbetar för. I slutet av texten skriver Schottenius att barnmorskor kör förbi Vårdförbundet och agerar helt på egen hand. Detta stämmer inte med verkligheten. Barnmorskor och Vårdförbundet har skapat Barnmorskeupproret tillsammans.

Facket kanske uppfattas som mossigt och lite bakåtsträvande av en del. Men vi befinner oss mitt i en spännande utveckling, facket förändras och förnyar.

Vårdförbundet har medvetet uppmuntrat till medlemsengagemang både när det gäller unga sjuksköterskestudenter i "Inte under 24 000" och barnmorskor. Det här är ett helt nytt sätt att arbeta.

För barnmorskornas del drog det igång hösten 2012. Mycket erfarna barnmorskor larmade om omänskliga arbetsvillkor och den ohållbara arbetsmiljön som gjorde att de inte kunde garantera patientsäkerheten. Vårdförbundet såg förtvivlan i barnmorskornas inlägg på sociala medier. Barnmorskan Eva Nordlund, som också är förtroendevald i Vårdförbundet och idag vice ordförande i Barnmorskeförbundet, startade en sluten Facebookgrupp.

Det ledde till att förbundet bjöd in till en öppen diskussion om läget. Ett dussintal barnmorskor dök upp. Vi gjorde en gemensam analys. De kanaler som finns till förfogande, det vill säga samverkansgrupper och liknande hade hanterat den pressade situationen men utan resultat i form av minskad belastning eller ökad samordning.

Nu var det helt enkelt nog! Barnmorskemedlemmar, Vårdförbundet och Stockholms barnmorskesällskap arbetade intensivt tillsammans. Målet var att hitta flera sätt att nå ut.

Barnmorskor arbetade fram en strategi tillsammans med Vårdförbundets politiker, presschef och kommunikatörer: en öppen Facebooksida skapades som snabbt fick tusentals gillare, ett öppet brev skrevs, flera debattartiklar och pressmeddelanden ledde till att barnmorskor tog debattkommandot.

I samband med Landstingsfullmäktiges möte i mars 2013 sjösattes det hela vilket förmodligen inte har undgått någon.

Vårdförbundet har under hela tiden bidragit till medlemmarnas kamp för rätt förutsättningar inom förlossningsvården. Tillsammans formulerade vi huvudbudskapet: "Barnmorskor kräver förutsättningar för trygg och säker vård.” Detta innebär att barnmorskor måste få arbeta enligt forskning och beprövad erfarenhet vilket bland annat betyder en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning.

Det behövs fler barnmorskor i mödrahälsovården, i förlossningsvården och i alla beslutande organ. Det behövs också fler förlossningsrum. Det är ansträngt inte bara i storstadsregionerna; Stockholm, Västra Götaland och Skåne utan även i exempelvis Värmland.

Politiker och beslutsfattare måste ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar vid planeringen av förlossningsvården. Varje kvinna, hennes partner och deras barn har rätt till en god förlossningsupplevelse. Tillsammans fortsätter vi kampen för rätt värderade barnmorskor och för en forskningsbaserad förlossningsvård.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet