Mindre lidande. Färre vårddagar. Och stora besparingar. På Skånes Universitetssjukhus tar specialistutbildade ambulanssjuksköterskor patienterna direkt till rätt avdelning utan att passera akuten.

– Akutavdelningarna är omoderna. Försöken i Skåne visar tydligt att om specialistsjuksköterskornas kunskap kan användas fullt ut tidigt i vårdkedjan blir vården både effektivare och billigare, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets förbundsordförande.

Höftlinjen

I projektet Höftlinjen på Skånes Universitetssjukhus har specialistutbildade ambulanssjuksköterskor flyttat akuten hem till patienten.

Ambulanssjuksköterskorna ser till att patienten redan i bilen får syrgas, smärtstillande och intravenös vätska samt att relevant provtagning genomförs. Patienten förs direkt till röntgen, utan att passera akuten, och därefter till rätt vårdavdelning.

– Det har förkortat väntetiden för en höftledspatient från tre timmar till 30 minuter. Och genom att använda oss av ambulanssjuksköterskornas kunskap i början av vårdkedjan har vi möjlighet att minska vårdtiden med en dag, säger Ami Hommel, disputerad sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus.

- Det innebär självklart mindre lidande för patienten. Och skulle kunna innebära en besparing på över 50 miljoner skattekronor för landets sjukhus, säger Ami Hommel.

18 000 höftfrakturer per år

Varje år drabbas 18 000 personer av höftfrakturer. Detta är den grupp av kirurgiska sjukdomar som konsumerar mest vård genom hela vårdkedjan.

Höftfrakturerna och rehabiliteringen kostar Sverige 2,3 miljarder kronor om året. Att använda de specialistutbildade sjuksköterskornas kunskap direkt i ambulansen innebär att patienten kommer fortare till operationsbordet och därmed minskade risker för komplikationer och att vårdtiden kan förkortas.

– Ambulanssjukvården är den första länken i vårdkedjan. Att en del patienter först ska bli bedömda i ambulansen för att sedan genomgå samma undersökning på akuten är ett avancerat resursslöseri, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet.

Framtidens vård

Vårdförbundet anser att Höftlinjen är ett bra exempel på framtidens vård, då alla ambulanser bör bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor, som kan påbörja en effektiv behandling direkt och slussa till exempel strokepatienter eller hjärtpatienter till rätt avdelning utan att passera akuten.

KD:s förslag omodernt

Kristdemokraternas förslag om en fyra timmars tidsgaranti på akuten är ett omodernt förhållningssätt till vården. Det skickar fel signaler till sjukhusledningarna som bör ägna sig åt att se över vårdens system och organisation istället, anser Vårdförbundet.

– Göran Hägglunds förslag skulle innebära att en allvarligt sjuk som kommer till akuten måste vänta i kön för att någon friskare väntat i 3 timmar och 50 minuter. Det är helt fel väg att gå, säger Anna-Karin Eklund.

- Ta en närmre titt på vårdens kunskapsbehov istället. Vilken enorm skillnad det gör att ha rätt kunskap på rätt plats i rätt tid. Det visar inte minst Ami Hommels forskning väldigt tydligt, avslutar Anna-Karin Eklund.