Arbetsbelastningen ger sämre vård

Bonuserbjudanden till sjuksköterskor som avstår semester visar att våra 110 000 medlemmar är fel värderade och att vården är dåligt organiserad. Ingrid Frisk, vice ordförande på Vårdförbundet deltar i debattduell på Aftonbladet klockan 15:00 idag.

För att klara bemanningen i sommar erbjuder allt fler landsting bonusar till anställda som skjuter på semestern. Det här äventyrar patientsäkerheten, menar Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk. Vi måste ompröva vår syn på sommarsemestrarna, säger Magnus Kendel på Almega.

Klockan 15:00 i dag möts de två i en chattduell på Aftonbladets webbplats.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor tillför livsviktig kunskap och ska ha lön därefter. I dag råder dessutom alarmerande brist på specialistutbildade sjuksköterskor och sex av tio yrken på Arbetsförmedlingens tio-i-topp när det gäller pensionsavgångar tillhör Vårdförbundets yrkesgrupper.

Situationen kommer därför att bli ännu värre. Redan i dag är arbetsbelastningen ibland så  hög att man inte ens har tid att ta sin lagstadgade rast vilket äventyrar patientsäkerheten.

Personalen måste ha möjlighet till rast, vila, reflektion och semester för att bedriva en god och säker vård för patienterna. 

Ingrid FriskVi vill se en helt annan värdering av våra medlemmars kunskap och en helt annan planering för att det inte ska bli kris inför varje sommar. En kris som dessutom förvärras.

Men som alternativ för sjuksköterskor att bli beordrade att avbryta semester är det självklart bättre att bli erbjuden en skälig ersättning för flyttad eller utebliven semester. Men vi vet ju att detta bara skjuter problemen framåt.

Våra medlemmar gör sitt yttersta för att lösa semestrarna och har alltid gjort det av lojalitet mot patienter, kolleger och arbetsgivare. Bonus kan vara ett plåster på såren, men vi rullar bara bollen framför oss.

Längre  semesterperioder har vi redan inom Sveriges Kommuner och Landstings, SKL´s, avtalsområde. Men verksamheter går för fullt från mitten av augusti och då är det ännu svårare att bevilja fler ledigheter.

Mer specialister gör det möjligt för smartare lösningar, snabbare diagnos och behandling, fler gamla som inte behöver drabbas av intorkning och infektioner under sommaren och som därmed inte behöver belasta akutsjukvården.

Det finns många många  skäl till att använd kunskap på rätt sätt. Det leder till högre kvalitet och säkrare vård till bättre kostnad.

 

Ingrid Frisk, Barnmorska och vice förbundsordförande i Vårdförbundet