Äntligen ett steg i rätt riktning

Region Kronoberg antog nyligen ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med den akuta personalsituationen och kostnadsutvecklingen - nu hoppas vi på snabbt genomförande, skriver Caroline Boo Hermansson avd Kronoberg i Smålandsposten.

Paketet innehåller viktiga beslut om att se över bemanning utifrån verksamhetskrav och att förbättra möjligheterna för sjuksköterskor att göra karriär och utbilda sig till specialistsjuksköterska. Ett av de absolut viktigaste förslagen till åtgärder som Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt pressmeddelandet har fattat beslut om är "att förbättra möjligheter för rotationstjänstgöring och se över 'nattindex' med inriktning på ett "nattindex 1,4" som bättre medger återhämtning och tillräcklig vila för sjuksköterskor i Region Kronobergs 'dygnet runt' verksamhet ".

Att man får tid för vila och återhämtning efter ett arbetspass är viktigt, men särskilt viktigt är detta vid nattarbete. Nattarbete innebär särskilda hälsorisker. Kombinationen av lång vaka och kort sömn mellan arbetspassen leder till sömnbrist och ofta ökar tröttheten från dag till dag om man sover för lite – man får helt enkelt för lite återhämtning och ingen tid för omställning.

Nattarbete och långa arbetspass innebär ofta större risker för arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket riskerar hälsan för våra medlemmar och försämrar patientsäkerheten.

Eftersom vården behöver våra medlemmars kunskap dygnet runt, året runt är det arbetsgivarens ansvar att se till att villkoren är hälsosamma även för alla som arbetar nattetid. Därför vill Vårdförbundet att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden och vi har drivit på hårt för att nattarbete, oavsett anställningsform, uppvärderas med minst 1,4 per arbetad timme i nattpasset.

Värdet 1,4 kommer från det centrala kollektivavtalets (AB) bestämmelse om kontinuerligt treskift. Treskift innebär vanligen att dygnet delas i tre arbetspass och att man arbetar i detta skiftsystem med viss regelbundenhet. Arbetsdomstolen snävade in tolkningen bestämmelsen 1985. Innan AD-domen fanns en gemensam syn mellan parterna om hur skiftarbete skulle tolkas inom vården.

Låt oss föreställa oss ett vanligt veckoschema i dag på en vårdavdelning, med två dagpass, två kvällspass och ett nattpass på tio timmar. Innan AD:s snäva tolkning hade schemat tolkats som kontinuerligt treskift och gett en förkortning av veckoarbetstiden på cirka fyra timmar.

Alltså tio timmars nattpass en vecka gav fyra timmars kortare arbetstidsvecka, vilket också kan uttryckas som att tio timmars nattarbete värderas som 14 timmars arbetstid. Dessa fyra timmar tas ut som arbetstidsförkortning i treskiftsbestämmelsen. Vårdförbundet tänker att dessa fyra timmar är arbetstid, men som ska användas till vila och återhämtning för att minimera ohälsa vid nattarbete.

Beslutet som nu är fattat i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg välkomnar vi i Vårdförbundet avdelning Kronoberg. Vi gläds åt framgången för Vårdförbundets politik och åt att Regionen nu tagit ansvar och ett första steg i det långsiktiga arbete som krävs för att lösa det allvarliga problemet med vårdens kompetensförsörjning.

Vi hoppas att det kommer att genomföras inom den närmaste tiden. Vi hoppas också att Region Kronoberg inser att de förutom hälsosamma arbetstider även måste erbjuda en attraktiv lön och specialistutbildning som en del av anställningen. Vi ser fram emot nya bra beslut för att säkra god och säker vård till alla kronobergare och hälsan hos sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor

Caroline Boo Hermansson, ordförande, tillsammans med styrelsen för Vårdförbundet avdelning Kronoberg