Alliansen i Stockholm satsar på vården. Har de något val?

Med bakgrunden att Stockholms befolkning ökar med drygt 30 000 invånare årligen, att landstingsrevisorernas rapport ”Fullt på sjukhusen” ställer frågan ”Vad gör landstinget för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter?” och vårdplatsutredningen som gjordes förra våren, är inte valfriheten så stor. Det finns inte så många andra alternativ än att satsa på vården.

Alliansen satsar nu 47 miljarder kronor på sjukvården i Stockholm. Satsningen görs på att bygga hus för att möjliggöra fler vårdplatser.

Rätt kunskap

Naturligtvis är satsningen välkommen, men vi är bekymrade över vem som ska ge den goda sjukvården. En vård som ska hålla hög internationell klass behöver specialistkunskap hos alla medarbetare.

Det går inte att fortsätta räkna händer i vården. Det har en avgörande betydelse att den som händerna tillhör har rätt kunskap att bidra med. Idag råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Stockholms län är ”sämst i klassen” med 442 specialistutbildade sjuksköterskor per 100 000 invånare (genomsnittet i landet är 529) enligt Socialstyrelsen. 

Specialistutbildning ger en fördjupad kunskap vilket bidrar till en effektivisering inom det egna kunskapsområdet. En kunskapsbrist i vården kan också medföra problem för patientsäkerheten.

Ökad värdering och högre lön

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor beror på att specialistkunskap hos medlemmar i Vårdförbundet värderas mycket lågt. Det är hög tid att den effektivisering och utveckling som kan uppnås med en ökad andel specialistutbildade sjuksköterskor, kommer den gruppen till godo genom en ökad värdering och därmed högre lön.

Vårdförbundet vill veta hur politikerna i Stockholms läns landsting tänker ta sitt ansvar för vårdens kvalité och för att komma tillrätta med den felaktiga värderingen av vår kunskap?

Här finns ett val!

Ulla Althin, ordförande Vårdförbundet Stockholm Tel: 08-453 21 11, Mobil: 070-261 21 11 E-post: ulla.althin@vardforbundet.se
 Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42 cecilia.sandahl@vardforbundet.se