”Akuta insatser krävs annars kan coronavård stoppas”

Fackliga företrädare överväger att stoppa hela avdelningar i enlighet med arbetsmiljölagen. Skyddsombudsstopp, som det kallas, skulle vara ödesdigert just nu. Därför kräver Vårdförbundet akuta punktinsatser.