Administratörssjukan breder ut sig i vården

Det är något som är fel i budgetstyrningen om antalet administratörer kan öka med 13 procent, medan sjuksköterskor och specialistläkare minskar, skriver Vårdförbundets Gunilla George och Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet har granskat personalutvecklingen i Region Stockholm inom ett antal av vårdens nyckelgrupper mellan 2014 och 2018 och ser en djupt oroande utveckling. Antalet biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och specialistläkare minskar, samtidigt som befolkningen ökar. Under samma period har i stället antalet administratörer blivit nästan 1 000 fler, en ökning med 13 procent. Vårdförbundet anser att finansregionrådet Irene Svenonius (M) och den politiska ledningen prioriterar regionens resurser fel. En kursändring är nödvändig.

Sveriges rikaste region satsar fel

Stockholmsregionen är Sveriges rikaste region och har gjort överskott de senaste åren. Trots de goda förutsättningarna ger det blågröna styret så snåla tillskott till verksamheterna att de inte ens täcker löne- och kostnadsökningarna. Samtidigt som mer vård ska produceras med mindre resurser finns det uppenbarligen pengar till administration. Till en början går det kanske att effektivisera vissa processer, men efter ett tag går det ut över personalen och då blir det i stället ineffektivt.

Personal som går in i väggen och blir långvarigt sjukskrivna på grund av orimliga krav, samvetsstress och bristande arbetsmiljö kostar. Erfaren personal som inte värdesätts lämnar region Stockholm, vilket får fungerande vårdteam att falla. Effekterna av denna kortsiktiga personalpolitik blir att stockholmarna får längre vårdköer. Mellan 2014 och 2018 har antalet årsanställda sjuksköterskor i Region Stockholm blivit 523 färre, en minskning med 5,6 procent. Samtidigt har befolkningen ökat med 6,6 procent. Nu läggs dessutom storvarsel på Karolinska och även andra sjukhus kämpar med underskott.

Det har snålats allt för länge

Det är något som är fel i budgetstyrningen om antalet administratörer kan öka med 13 procent, medan de som ska leverera vård minskar, eller knappt följer befolkningsutvecklingen. Ansvaret vilar tungt på regionens ansvariga chefer och politiker, som allt för länge har snålat på en vettig löneutveckling och en patientsäker kompetensförsörjning för vården, medan resurser har fått rinna i väg på annat. Konsekvenserna kan vi läsa om nästan varje dag i tidningarna. Vårdförbundet menar att det beror på en långvarig felprioritering och felorganisering av regionens resurser.

När barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor saknas fungerar vården sämre och blir ineffektiv. 2014 publicerade den ansedda organisationen American Economic Association en studie som visar att produktiviteten i vården sjunker när team söndras för att de erfarna slutar och ersätts av nya och oerfarna, eller av tillfällig bemanningspersonal.

Köerna kan inte administreras bort

Nu behövs en kursändring. De går inte att administrera bort vårdköer, det går bara genom att ha öppna vårdplatser med rätt vårdkompetens på rätt plats. Region Stockholm måste nu börja värdera vår kunskap och erfarenhet om man ska kunna behålla den. Det kollektivavtal vi tecknade i våras är en bra början, som tydligt slår fast att arbetsgivarna ska prioritera de erfarna och särskilt yrkesskickliga. Men då måste också politiken ta sitt arbetsgivaransvar och säkerställa att cheferna har resurser att leva upp till avtalet. Det budgetförslag som den blågröna ledningen presenterat för 2020 kommer tyvärr att göra situationen i vården värre. Budgeten för 2020 måste justeras och det måste göras skyndsamt, annars riskerar regionen att tappa ännu fler nyckelkompetenser.

Gunilla George, ordförande avdelning Stockholm Vårdförbundet

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

 

Läs artikeln i Expressen