Läget på Karolinska sjukhusets intensivvårdsavdelningar är akut och riskerar att förvärras när Nya Karolinska öppnar. Landstinget måste uppvärdera specialistkompetensen, skriver 15 intensivvårdssjuksköterskor.

Det finns ett stort rekryteringsbehov av intensivvårdssjuksköterskor i hela landet, inte minst till Karolinska Universitetssjukhuset.

Inom en snar framtid även till Nya Karolinska Sjukhuset. I detta läge med vakanta tjänster och neddragna vårdplatser är det av största vikt att sätta värde på specialistkompetensen.

Den signal som vi och våra kolleger uppfattar nu och sedan länge är att vår kompetens och våra arbetsinsatser inte värderas rätt och vi befarar att de vakanta tjänsterna blir ännu fler.

Den 6 juli skrev vi därför till sjukhusledningen, men vi fick till svar att en kommentar kommer under hösten. Det är oacceptabelt. Något måste hända nu!

Om drygt ett år flyttar de första intensivvårdspatienterna in på Nya Karolinska. Där och på övriga sjukhuset ska bedrivas specialistsjukvård i världsklass. Tillgång till intensivvårdssjuksköterskor med hög kompetens och adekvat erfarenhet kommer att vara en absolut nödvändighet för att åstadkomma detta.

Sjukhusets attraktionskraft och möjligheter att bemanna nu och i framtiden är helt beroende av bra arbetsvillkor i form av konkurrenskraftiga löner, goda arbetsförhållanden, möjligheter till karriär och kompetensutveckling.

Att kompetensmodellen som tagits fram på sjukhuset ännu inte införts för alla intensivvårdssjuksköterskor är anmärkningsvärt.

Det finns ett mycket stort missnöje med att hög kompetens, goda resultat, stort engagemang och viktiga bidrag till verksamheten inte värderas högre än i dag. Det finns ett tydligt behov av att korrigera lönerna så att de korresponderar med kompetensen.

I dag är lönesättningen i många fall både låg och obegriplig.

Intensivvårdssjuksköterskor med högre kompetens kan ha lägre lön än kolleger med lägre kompetens. Lönerna måste justeras upp till acceptabla och konkurrenskraftiga nivåer.

Vi anser att intensivvårdssjuksköterskor bör ha minst 32 000 kronor i grundlön. Dessutom måste lönespridningen öka med minst 10 000 kronor. Många specialistsjuksköterskor kan gå till andra verksamheter än akutsjukvård och få betydligt högre lön och bättre arbetstider.

Som specialistsjuksköterskor i intensivvård och förtroendevalda för Vårdförbundet vid Karolinska Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelningar kräver vi att detta genast rättas till.

Kompetensmodellen måste snarast införas och lönerna måste omedelbart ses över.

Förtroendevalda Vårdförbundet

CIVA, Centralintensivvårdsavdelningen Solna
Anna Alvarsson
Anna Danielsson
Charlotta Iverus
Hanna Körner

IVA, Intensivvårdsavdelningen Huddinge
Birgitta Alhall
Katarina Averfors
Åsa Hällström

NIVA, Neurologiska intensivvårdsavdelningen Solna
Anette Hästö
Rebecka Schmidt Gustafsson

THIVA, Thoraxintensivvårdsavdelningen Solna
Anna Drakenberg
Ingrid Allerstam
Pamela Silverhorn
Ulla Hecktor Jensen

BIVA, Barnintensivvårdsavdelningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna
Anneli Setterkrans
Veronica Florin