Prioriterade områden 2014-2018

De prioriterade områdena ska styra Vårdförbundets verksamhet och vår agenda för påverkan fram till nästa kongress.

Genom att göra en gemensam prioritering får vi en större gemensam kraft att påverka i den riktning vi vill. För kongressperioden 2014-2018 prioriterar vi gemensamt:

  • Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.
  • Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.
  • Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.