Vilka valdes till styrelsen för Vårdförbundsklubben Praktikertjänst?

Vårdförbundsklubben Praktikertjänst har precis genomfört sitt extra webbårsmöte med fyllnadsval till styrelsen. Två nya styrelseledamöter valdes. Stort grattis!

Omröstningen pågick mellan kl. 12.00 den 26 februari till den 4 mars kl. 12.00.

Nya styrelseledamöter är

Pernilla Edfeldt, Vårdcentral Centrum, Skövde
Presentation
Mandatperioden är tom 2020-09-30.

Adisa Salkic, Hamnstadens Vårdcentral, Lidköping
Presentation
Mandatperioden är tom 2021-09-30.