Vårdförbundsklubben Praktikertjänsts extra webbårsmöte 2020

Våren 2020 ska det genomföras ett extra webbårsmöte med fyllnadsval till Vårdförbundsklubben Praktikertjänsts styrelse.

Vad ska det extra webbårsmötet avhandla? 

Vi behöver välja nya styrelseledamöter och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka, kommer valet vara helt digitalt via en webbomröstning. Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 26 februari till den 4 mars kl. 12.00. Du kommer att få en kallelse två veckor innan.

Nomineringar till styrelsen

Pernilla Edfeldt, Vårdcentral Centrum, Skövde
Presentation
Mandatperioden är tom 2020-09-30.

Adisa Salkic, Hamnstadens Vårdcentral, Lidköping
Presentation
Mandatperioden är tom 2021-09-30.

Har du frågor eller funderingar?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valberedare Eva Törnkvist på e-post eva.tornkvist@regionsormland.se eller ordförande Therese Palmqvist på e-post therese.palmqvist@vardforbundet.se senast den 20 februari 2020.

Ytterligare information kommer att läggas ut på webben framöver.

Tack för ditt engagemang!

Vårdförbundsklubben Praktikertjänst