Inkomna nomineringar till Vårdförbundsklubben Praktikertjänst årsmöte 2020

Här presenteras löpande vilka som har blivit nominerade till valet som sker vid klubbens årsmöte.

Nominerade till ordförande

Therese Palmqvist - personlig presentation

Nominerade till styrelseledamot

Pernilla Edfeldt - personlig presentation

Nominerade till valberedningen

Eva Törnkvist - personlig presentation

Tiina Filipsson - personlig presentation

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valberedare Eva Törnkvist på e-post eva.tornkvist@regionsormland.se eller ordförande Therese Palmqvist på e-post therese.palmqvist@vardforbundet.se