Vårdförbundsklubben Praktikertjänsts årsmöte 2020

Det har varit ett omvälvande år och som ett resultat har många arbetsplatser fått förändra sitt sätt att arbeta. Många nya rutiner har fått arbetats fram för att kunna Covid säkra vården. Alla medlemmar, förtroendevald och ni med facklig tid har gjort ett enormt arbete och det ska ni alla ha en stor eloge för. Årets årsmöte kommer hållas digitalt för att förenkla för alla att kunna delta och inte utsättas för smittrisk genom att resa. Förhoppningsvis kommer årsmötet 2021 se annorlunda ut och vi kan då hitta på någonting kul ihop som vi normalt brukar göra.