Vårdförbundet Previaklubbens webbårsmöte 2020

Previaklubbens val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 11 mars till kl. 12.00 den 18 mars. Årsmötet kommer att vara helt webbaserat. Du kommer att få en kallelse två veckor innan.