SOS Alarms webbårsmöte 2018

SOS Alarms val till styrelse kommer att pågå mellan kl. 12.00 den 27 augusti och kl. 12.00 den 3 september. Årsmötet kommer att vara helt webbaserat.