SOS Alarms Årsmöte 2020

Vi ställer inte in, vi ställer om! Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför beslutat att genomföra årets årsmöten digitalt. SOS alarm genomför sitt årsmöte den 28 september- 2 oktober. Mer information kommer!
  • Vårdförbundsklubben SOS Alarms årsmöte 2020

    Vi ställer inte in, vi ställer om! Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att du ska kunna delta och påverka på ett säkert sätt, är du inbjuden till vårdförbundsklubben SOS Alarms årsmöte som i år genomförs digitalt.