Nominera inför Previaklubbens webbårsmöte 2018 – fyllnadsval till styrelsen

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2018 är det fyllnadsval till Previaklubbens styrelse och du som är medlem har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Att tänka på

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdraget.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Den nominerade behöver ha sin anställning inom Previa
  • Mandatperioden för uppdraget är 1 år.

Du kan nominera fram till den 31 augusti.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Milo Lindhe på e-post milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se.

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver.

Välkommen med din nominering och tack för ditt engagemang

Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik
karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant
Ledamot
Arbetar som företagsköterska Stockholm
eva.kant@previa.se

Mihael Laketa
Ledamot
Arbetar som företagssköterska Previa Göteborg Centrum
mihael@hotmail.com

Så hanterar Vårdförbundet dina personuppgifter

Nominera till Previaklubbens styrelse 2018

Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande