Verksamhetsplan 2017-2019 för Vårdförbundets Previaklubb

Det som Vårdförbundets Previaklubb lyfter är viljan att arbeta vidare med det som är påbörjat samt att kunna få hjälp med prioritering av vad som är viktigast.

  • Kompetensförsörjning under arbetstid
  • Hållbart yrkesliv
  • Påverkan/demokrati.

Kompetensförsörjning/utbildning

Vill du att det ska läggas fortsatt fokus på fortlöpande kompetensförsörjning?

Vårdförbundets Previaklubb har under året arbetat med uppdragsbeskrivning, lönekriterier och kompetensförsörjning. Det har inneburit att man tagit fram hur de gällande lönekriterierna behöver ses över, att de i handboken mera får ses som en mall som lokalt bearbetas beroende på vilket uppdrag de anställda har. Uppdragsbeskrivningar har granskats, uppmärksammats och redigerats tillsammans med facklig part. Det har resulterat i att regelbunden kompetensförsörjning finns med i diskussionerna. Arbetet har startat upp inom en del av våra yrkesfält för att tydliggöra lönekriterier och uppdragens koppling till lön.

Hållbart yrkesliv

Vill du att det ska läggas fortsatt fokus på hållbart yrkesliv? Vårdförbundet nationellt har under lång tid arbetat för att lyfta kunskapen kring arbetsmiljöns påverkan på din hälsa.

Mycket av ohälsan i arbetslivet idag handlar om en arbetsbelastning/stress som ger ohälsa med olika sjukdomsuttryck. Arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi arbetar och efter arbetstid. Vårdförbundet menar att en hälsosam arbetsmiljö gör det möjligt att arbeta heltid under ett helt yrkesliv. Vårdförbundet vill att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du kan orka jobba heltid under ett helt arbetsliv. Du ska inte behöva kompensera en dålig arbetsmiljö med att arbeta deltid.

Under året har Vårdförbundets Previaklubb arbetat i samtliga forum där vi funnits representerade i frågor kring hållbart yrkesliv t ex uppföljning Coopsoq, sjukfrånvaro, personalomsättning m.m.

Vi ser att det är fortsatt mycket viktigt med det kontaktnät som vi har på enheterna.

Påverkan/Demokrati

Vill du att det ska läggas fortsatt fokus på påverkan och demokrati? Vårdförbundets Previaklubb vill att facket ska vara synligt och tillgängligt för de som arbetar oavsett vart de är i landet. Det finns möjlighet att delta, komma med förslag och påverka arbetet.

  • Att Vårdförbundets Previaklubb får avsatt tid under Previadagen.
  • Digitalt forum på Vårdförbundets webbsida som kan länkas från Previas internwebb.

Ladda ner verksamhetsplanen!