Previaklubbens webbårsmöte 2017 - Nomineringar och årsmöteshandlingar

Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt digitalt. Ta del av nomineringarna till styrelsen och årsmöteshandlingarna.

Årsmöte

Maria Billemark Öqvist (fd ordförande för avdelning Södermanland), hjälper oss att genomföra vårt årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna. Boel Johansson (adminstratör avdelning Södermanland) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som justerar protokollet:
Stina Sjöblom (Previa Sjukvårdsrådgivningen)
Yvonne Anbåtels Lyngstad (Previa Sjukvårdsrådgivningen)

Har du frågor eller funderingar på tillvägagångsättet så får du gärna kontakta oss på de mejladresser som finns angivna här nedan.

Ta del av årsmöteshandlingar

Nominering till styrelsen

Här presenterar vi nomineringen till Previaklubbens styrelse. Mandatperioden är 2 år.  

Ordförande

Milo Lindhe Personlig presentation

Ledamot

Karin Forsberg Selin Personlig presentation
Eva Kant Personlig presentation
Mihael Laketa Personlig presentation 
 

Val till styrelse kommer att ske. Uppdraget sträcker sig till 2019-10-31.

Webbröstning

Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

För att kunna delta i valet till styrelsen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet och vara registrerad som Previaanställd i Vårdförbundets medlemsregister. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

Tack för ditt engagemang
Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb.

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Stockholm
eva.kant@previa.se

Mihael Laketa
Ledamot
Arbetar som företagssköterska Previa Göteborg Centrum mihael@hotmail.com